Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, willen wij graag dat u dit voor 8.30 uur (telefonisch) meldt. Een briefje meegegeven aan een ander kind mag natuurlijk ook. Bij het niet bijtijds melden van een ziek kind, zal de administratie of leerkracht contact opnemen met de ouders om te informeren waarom een kind afwezig is. ​