Bestuur

Visie van ons bestuur: ASKO-scholen
Wij maken samen met 33 andere scholen deel uit van het scholenbestuur ASKO-scholen
Zij werken vanuit het motto: 

‘Het ASKO bestuur verbindt met aandacht en ambitie

Verbinding:
Binnen de ASKO-scholen verbinden kinderen, medewerkers, ouders en andere onderwijskundige partners zich met elkaar. Maar ook de buurt, de stad, de samenleving en de wereld worden bij het onderwijs betrokken. Door deze verbindingen kunnen verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken, kunnen we elkaar vertrouwen en verder helpen.  

Aandacht:
Dit staat voor respect, compassie en empathie voor elkaar. Eenieder wordt binnen de ASKO als een uniek mens gezien, waarbij er aandacht is voor de overeenkomsten en de verschillen. Dit maakt het mogelijk dat de kinderen binnen de ASKO-scholen liefdevol en in vrijheid opgroeien. 

Ambitie: 
Dit kenmerkt zich doordat eenieder binnen de ASKO-scholen gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen. De ASKO is een lerende en onderzoekende organisatie. Daarnaast is ambitie terug te vinden in de manier waarop de ASKO het gesprek aangaat met de (educatieve) partners, rekening houdend met de omgeving en de betrokkenen.

Contact met de ASKO
Bestuurskantoor ASKO
Bezoekadres: Kalfjeslaan 380, 1081 JA, Amsterdam
Postadres: Postbus 87591, 1080 JN Amsterdam
T: 020-3013888
F: 020-3013860
E: info@askoscholen.nl
W: www.ask​oscholen.nl  ​