Inspectie

De inspectie van onderwijs houdt toezicht op alle scholen in Nederland met als doel: beter onderwijs. U en uw kind(eren) moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op school goed is. De inspectie waarborgt daarom de kwaliteit van het onderwijs.  

Basisschool De Botteloef valt onder het basistoezicht. Meer informatie vindt u hier