Engels

Op De Botteloef wordt vanaf groep 1 Engels gegeven middels de nieuwe eigentijdse methode  Groove.me. Deze methode heeft popmuziek als basis van alle lessen. Muziek vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen en het enthousiasmeert. Wij kozen deze methode, omdat kinderen informatie beter opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerproces. De kinderen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. Aan het eind van groep 8 kan een kind in het Engels een gesprek voeren, iets vertellen over zichzelf, een eenvoudige tekst begrijpen en de hoofdlijnen van een Engels lied begrijpen. Middels deze methode wordt er gedifferentieerd om aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.