IPC

International Primary Curriculum
Op De Botteloef werken we met het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een onderwijsprogramma, waarbij doelgericht leren centraal staat. Binnen een overkoepelende thema komen vanuit internationaal perspectief alle creatieve- en zaak vakken (zoals aardrijkskunde, techniek en mediawijsheid) aan bod. 

Wat is IPC?
Een IPC unit is een overkoepelend thema waarin de aangeboden vakken geïntegreerd worden aangeboden. Op deze manier leren de kinderen het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen en verbanden te zien, tussen bijvoorbeeld geografische en historische thema’s. Hierdoor wordt bovendien meer diepgang binnen een thema gerealiseerd. Een belangrijke pijler van het IPC is het internationale aspect. Bij elke unit gaan de kinderen ‘de grens over’. Het onderwerp wordt vanuit andere culturen belicht en kinderen gaan op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen. Samenwerkend-, onderzoekend- en breinbewust leren nemen bovendien een belangrijke plaats in. De activiteiten binnen het curriculum zorgen ervoor dat de kinderen geboeid, actief en zinvol leren. Dit wordt onder meer bereikt doordat ten alle tijden het leerdoel van een taak voor ogen wordt gehouden.

IPC in de praktijk
Voor de unit ‘zoet als chocolade’ ziet dit er als volgt uit:

Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. 
Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en worden er verbanden gelegd met het heden. 
Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal.
Bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar cacaobomen groeien. 

Doelgericht werken
De activiteiten zijn zo ontworpen dat kinderen kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen. De  leerdoelen die duidelijk kenbaar worden gemaakt, worden ingedeeld in deze drie gebieden. Voorbeelden van deze doelen zijn: 

Kennis:
* Ik weet dat de slavernij in Suriname rond 1863 is afgeschaft.

Vaardigheden:
* Ik kan op een kaart aanwijzen hoe de slavenschepen over de wereld voeren.

Inzicht:
* Ik begrijp waarom het slavernij verleden voor veel mensen een gevoelig onderwerp is. 

De uiteindelijke doelen van IPC zijn dat de kinderen nieuwsgierig worden naar de wereld om hen heen, dat ze de juiste vragen leren stellen en antwoorden op deze vragen antwoorden leren vinden. het leren de juiste vragen te stellen en de antwoorden daarop te vinden. Het stimuleert een academische houding.

Waarom IPC?
We hebben voor IPC gekozen, omdat dit onderwijsprogramma is doordrongen van onze kerwaarden aandacht, durf en eigenheid. De kinderen kunnen tijdens IPC met aandacht leren, omdat de leerdoelen duidelijk kenbaar en zichtbaar worden gemaakt. Er wordt bovendien aandacht besteed aan de mate waarop het leerdoel bereikt is en wat er voor nodig is om een niet behaald leerdoel toch te bereiken. 

De kinderen worden binnen IPC uitgedaagd om buiten de gebaande paden te denken. Ze hebben durf nodig, durf om iets nog niet te weten, maar te leren. Durven te onderzoeken, om zo hun eigen mening en zienswijze te ontwikkelen. Daarnaast worden de talenten van kinderen aangesproken. Door deze laatste punten ontwikkelen de kinderen eigenheid

Een andere belangrijke reden om IPC op te nemen is ons onderwijsprogramma is dat alles verandert: werk, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC biedt een programma voor het basisonderwijs dat op deze ontwikkeling aansluit. De IPC units worden bovendien regelmatig vernieuwd en aangepast aan de actualiteit.