Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen onderwijs op maat. Hieronder verstaan we onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden van kinderen en rekening houdt met wat ze (nog) niet kunnen. Door de invoering van de wet op Passend Onderwijs gaan in principe alle kinderen naar een reguliere basisschool in hun buurt. Wij hebben ervaring opgedaan met het begeleiden van kinderen met grotere ondersteuningsbehoeften en zullen kinderen met deze behoefte begeleiden mits verantwoord. Ieder kind moet zich kunnen ontwikkelen op onze school en de veiligheid moet voor iedereen gewaarborgd zijn. Adequate samenwerking tussen school en ouders/verzorgers is daarbij een voorwaarde.