De Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School. Wij leggen de nadruk op een positief en veilig schoolklimaat. De kinderen op De Botteloef leren vaardigheden om positief met elkaar om te gaan, elkaar te zien en te waarderen. Ze leren hun eigen gevoelens kennen en conflicten zelf op te lossen. Daarnaast leren ze op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en de school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Bovendien bereiden we op deze manier de kinderen voor op de maatschappij. De school zien wij als een mini-maatschappij, waarbinnen de kinderen de gelegenheid krijgen om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

De Vreedzame school is behalve een methode, vooral een manier van omgaan met elkaar. Elke periode staan er andere vaardigheden centraal. Alle groepen zijn telkens met dezelfde vaardigheden bezig, die op een eigen niveau verder worden ontwikkelt. Als het gaat over het oplossen van conflicten leren de kinderen in groep 1 en 2 dat met behulp van de 'LOS HET OP - kaart'. In groep 3 t/m 8 worden conflicten opgelost met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw leren de kinderen bovendien kritisch naar zichzelf te kijken. Ze leren omgaan met het geven van de eigen mening en leren omgaan met kritiek.

 De vreedzame school besteed dus veel aandacht aan s sociale competentie en democratisch burgerschap. Bij ons op school leren de kinderen onder andere:

  • Inzicht hebben in het effect van je eigen gedrag op anderen.
  • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
  • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
  • Herkennen van gevoelens.
  • Omgaan met gevoelens.
  • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
  • Conflicten oplossen door win-win situaties.
  • Meedenken hoe sommige dingen in de klas en de school geregeld worden.
  • Zelfvertrouwen hebben; het positief zelfbeeld versterken.