Ons onderwijs

Dag- en weektaken:
Op De Botteloef werken we met dagtaken en weektaken. Met ons onderwijs leren wij kinderen een zekere mate van zelfstandigheid aan. Door kinderen zelfstandig te leren werken, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van een goede leerhouding. Tijdens zelfstandig werken leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals het oplossen van problemen, het omgaan met uitgestelde aandacht en rekening houden met elkaar. Tijdens deze momenten wordt het werk van de kinderen afgestemd op hun werktempo en niveau. De leerkracht heeft tijdens deze werkmomenten bovendien de mogelijkheid om groepjes leerlingen of individuele leerlingen te begeleiden en extra hulp te bieden op alle niveaus. Van groep 3 t/m 8 wordt er zelfstandig gewerkt met behulp van dagtaken. Vanaf groep 6 worden hier weektaken aan toegevoegd. De leerlingen leren hierdoor belangrijke vaardigheden als plannen.  

Cultuuronderwijs
Op De Botteloef vormt cultuur een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Door middel van culturele activiteiten maken kinderen kennis met geschiedenis, kunst en media. Bovendien worden hun creatieve vaardigheden en talenten aangesproken. Ze leren door te zien, te voelen en te ervaren.

Voorbeelden van activiteiten zijn dansen, toneelspelen, zingen, schilderen en fotograferen. Hier worden regelmatig experts voor ingehuurd. Echter niet alles kan binnen de omgeving van school worden geleerd, daarom worden er ook activiteiten buiten school georganiseerd. Denk hierbij aan het bezoeken van het concertgebouw, een museum of een toneelstuk.  
Als een activiteit wordt gepland, brengen we u hiervan op de hoogte door middel van de weekmemo, de nieuwsbrief en het cultuurbord in de centrale hal.  

De Botteloef heeft een cultuurcoördinator die in afstemming met de leerkrachten een cultuurplan 2016-2020 heeft opgesteld. Daarnaast stelt zij in overleg met de leerkrachten jaarlijks het programma samen. De inhoudelijke keuzes worden gemaakt op basis van de visie van de school en het onderwijsprogramma, met in het bijzonder IPC. Op deze manier wordt cultuur op De Botteloef geïntegreerd in het programma aangeboden en wordt de leerlijn gewaarborgd.  

ICT en mediawijsheid
We leven in een digitaal tijdperk, daarom leren de kinderen vaardigheden om optimaal gebruik te maken van media, apparaten en software. Ze leren onder andere effectief gebruik te maken van het internet en nuttige apps. Welke zoekprogramma’s kan ik gebruiken? Hoe vind ik de informatie die ik nodig heb? Welke informatie is betrouwbaar? Ook leren ze presentatievormen gebruiken, zoals het vastleggen van hun tekst of werkstuk in Word en het presenteren met behulp van PowerPoint en Prezi. Bovendien leren de kinderen omgaan met sociale media en de vrijheid van meningsuiting. ICT wordt ook ingezet als middel om lesdoelen te behalen. Hiervoor wordt educatieve software gebruikt. 

Bewegingsonderwijs 
Op De Botteloef krijgen de kinderen twee keer per week gymles van een bevoegde vakleerkracht. Tijdens de gymlessen leren de kinderen flexibel en gecontroleerd te bewegen. Bovendien ligt er nadruk op het leren van vaardigheden als doorzettingsvermogen, sportief gedrag, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken en rekening houden met elkaar. Alle bewegingsdomeinen komen aan bod, van balspelen tot toestellen. Zo nu en dan worden er externe trainers ingezet om de kinderen een specifieke sport aan te leren.