Naschoolse activiteiten

Stichting WIJSNEUS en Sportbuurtwerk organiseren verschillende naschoolse activiteiten voor kinderen van De Botteloef. Het doel van deze naschoolse activiteiten is kinderen door middel van een aanvullend aanbod beter voor te bereiden op de samenleving. 

Om deze doelstelling te realiseren worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om na schooltijd deel te nemen aan diverse activiteiten. Deze activiteiten beslaan de terreinen kunstzinnige vorming, natuur- en milieueducatie, techniek, informatica en sport
Leerlingen kunnen zich voor de activiteiten van hun jaargroep inschrijven. De activiteiten vinden in de regel op school plaats, maar voor bepaalde activiteiten zoals bijvoorbeeld kanovaren of drama gaan de kinderen naar een andere locatie.
De activiteiten van Stichting WIJSNEUS kosten €5,- en zijn gratis als uw kind in het bezit is van een stadspas. De activiteiten van Sportbuurtwerk kosten voor iedereen €5. Aanmelden voor deze activiteiten kan via https://sterrenmakers.nl/.  

Daarnaast doet onze school op verschillende woensdagmiddagen mee aan sportactiviteiten, mits er voldoende belangstelling is. Afhankelijk van het aanbod kunnen leerlingen zich inschrijven. De vakleerkracht draagt zorg voor deze activiteiten. Wel is het belangrijk dat, indien noodzakelijk, ouders zich beschikbaar stellen om te begeleiden.