Overblijf

Op de Botteloef is het overblijven voor de kinderen van groepen 1 t/m 6 gratis. Voor de groepen 7 en 8 betalen de ouders een vergoeding. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van overblijfkrachten. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de kinderen tussen de middag gewaarborgd wordt en er kwalitatieve opvang geboden wordt tijdens de overblijf zijn de volgende regels opgesteld:   

Kinderen kunnen alleen overblijven als ze zijn aangemeld
Het herhaaldelijk overtreden van de regels door een kind wordt aan de ouders gemeld en kan, indien geen verbetering optreedt, tot gevolg hebben dat een kind niet meer kan overblijven. 

Aanmelden
Aanmelden voor structureel overblijven doet u door een ingevuld aanmeldingsformulier bij juf Thea in te leveren. Een aanmeldingsformulier is bij juf Thea te verkrijgen. Aanmelden voor incidenteel overblijven kan tot uiterlijk 8.45u op dezelfde dag bij juf Thea. Juf Thea is op ma-di-do-vr van 8.20-8.45 in de zitkuil voor het aanmelden van kinderen en betalingen.

Kosten overblijf voor groep 7 en 8:
10-strippenkaart = €12,50
4-strippenkaart = €5,-
Losse strip = €2,50

Leerlingen zijn tijdens de overblijf collectief verzekerd tegen ongevallen
LET OP: Kinderen zijn dus niet verzekerd tegen aansprakelijkheid. Hiervoor moet u zelf een verzekering afsluiten.