Ouderbijdrage en overige kosten

Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders gevraagd. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, is het gewenst dit bedrag aan de school te betalen. We bekostigen hier zaken van die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed, zoals Sinterklaas, Kerstmis en de sportdag.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. Voor dit jaar is het bedrag vastgesteld op €50,- per leerling. De bijdrage bestaat uit €15,- voor de diverse activiteiten en €35,- voor het schoolreisje.

Aangezien de kosten voor het schoolreisje per jaar duurder worden, zijn wij genoodzaakt het bedrag te verhogen. Wij moeten vooraf de parken en bussen betalen. Wij willen u echter in de gelegenheid stellen dit jaar nog € 45.- te betalen indien u voor 1 december betaald. Na 1 december wordt het bedrag € 50.-.

De kosten voor het schoolreisje zijn niet vrijwillig. Deze activiteit is voor uw kind zeer belangrijk. 

U kunt het bedrag overmaken op rekening: NL47 INGB 0007646848 (Let op, dit is een nieuw rekeningnummer) met vermelding van de naam van uw kind en de groep. U kunt niet meer contant betalen.