Ouderbijdrage en overige kosten

Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders gevraagd. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, is het gewenst dit bedrag aan de school te betalen. We bekostigen hier zaken van die niet door het Ministerie van Onderwijs worden vergoed, zoals Sinterklaas, Kerstmis en de sportdag. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, is het gewenst dit bedrag te betalen zodat we deze activiteiten kunnen blijven organiseren.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Ouderraad in overleg met de directie. Voor dit jaar is het bedrag vastgesteld op €50,- per leerling. De bijdrage bestaat uit €15,- voor de diverse activiteiten en €35,- voor het schoolreisje. De kosten voor het schoolreisje zijn niet vrijwillig. Deze activiteit is voor uw kind zeer belangrijk.

Voor het kamp in groep 8 vragen wij een aparte bijdrage van €110,-. U wordt hierover door de leerkrachten van groep 8 geinformeerd.

U kunt deze kosten betalen door het over te maken op: NL47 INGB 0007646848  met vermelding van de naam van uw kind en de groep. U kunt niet meer contant betalen. Heeft uw kind een stadspas? Dan kunt u hiermee op school de totale kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje voldoen.