Visie

​​​​​​De Botteloef is een vooruitstrevende school die vanuit een onderzoekende houding kinderen een rijk scala aan ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en dat ze hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien

De basis van waaruit De Botteloef zijn onderwijs vorm geeft vatten we samen met het  volgende motto: 

‘De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid

Aandacht 
Aandacht hebben voor elkaar, voor wat jijzelf en de ander goed doet, geeft een gevoel van waardevol zijn. Alles wat er op De Botteloef gebeurt, moet hiervan doordrongen zijn: echte aandacht en interesse voor onderzoek, echte aandacht voor hoe kinderen het beste leren, echte aandacht omdat alles wat je aandacht geeft, groeit!

Durf
De Botteloef durft een school te zijn die vanuit grote deskundigheid, een nieuwe generatie competente, ondernemende en onderzoekende kinderen begeleid in hun weg. Met lef creatief durven zijn, staat hierbij voorop. De kinderen leren bijvoorbeeld op een oplossingsgerichte manier om te gaan met veranderingen en met verschillen. Daarvoor is het van belang dat ze laten zien waar ze goed in zijn en wat ze lastig vinden. Bovendien leren ze uitdagingen aan te gaan en out of the box te denken. 

Eigenheid
Jezelf zijn geeft kracht. Op De Botteloef geven we daarom ruimte aan kinderen om zichzelf te zijn, binnen een kader. Op deze manier kan elk kind zich ontwikkelen. De Botteloef heeft daarbij extra aandacht voor de talenten van kinderen. Ieder kind is namelijk ergens goed in en kan in iets uitblinken. Als een kind met al zijn ideeën en mogelijkheden gezien en gewaardeerd wordt, dan wordt leren leuk en interessant.