Open dagen en aanmelden

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​Welkom op onze school!

Coronacrisis en toelatingsbeleid

Als gevolg van de Coronacrisis is de school gesloten.

Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier
Uiterlijk woensdag t/m 3 juni a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen.
Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is:bron.info@askoscholen.nl.

Informatie over de school
Moet je voor 3 juni een keuze maken en heb je nog vragen?  Helaas kunnen wij momenteel geen rondleidingen in de school geven. Graag willen wij u wel in de gelegenheid stellen met onze school kennis te maken. Neem na 10 mei even contact met ons op (bron.info@askoscholen.nl). Dan kijken we op dat moment wat de mogelijkheden zijn.  

Alle andere ouders  nodigen we graag uit in het nieuwe schooljaar. We hopen dan iedereen weer  persoonlijk te kunnen verwelkomen tijdens onze rondleidingen. Zodra we meer weten publiceren we de data op de website. 


Onze Open ochtenden komen te vervallen: 
 • dinsdag 7 april 2020 = komt te vervalling i.v.m. het coronavirus
 • vrijdag 8 mei 2020  = komt te vervalling i.v.m. het coronavirus
 • dinsdag 19 mei 2020 = komt te vervalling i.v.m. het coronavirus


Het is fijn als kinderen in de basisschoolleeftijd in hun eigen buurt naar school kunnen. Zo gaat wonen, leren en spelen hand in hand. 
 
​Welkom op onze school!

Open ochtenden

Tijdens deze ochtend geven wij graag antwoord op al uw vragen over onze school.

Er zijn ouders aanwezig om te vertellen over hun ervaringen met onze school, we vertellen u over ons onderwijs, u proeft de sfeer en we geven u een uitgebreide rondleiding door ons prachtige lichte gebouw en de speelplaatsen.
De deur is open vanaf 8.30 uur. U kunt dan zien hoe het halen en brengen op onze school toegaat en in informele setting koffie drinken met de ouders van de school. 

U kunt uw bezoek aankondigen per e-mail: bron.i​nfo@askoscholen.nl 
Komt een van deze dagen u niet goed uit? Neem dan contact op om een afspraak te plannen op een ander moment. Per mail of op telefoonnummer 020 686 4913. Wij zien uit naar uw komst. 

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. 

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2019). U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. 
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.  


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

 • Op het voorkeursformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het aanmeldformulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest,  enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.


In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

​kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016   
4 maart 2020
​kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017  
3 juni 2020
​kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017  
4 november 2020

               
           

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.


De afgelopen jaren hebben wij vrijwel allegeregistreerde kinderen geplaatst. 


Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. 

Uitzondering: 

Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden. 

Meer informatie 

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen

 

​Overzicht van informatieochtenden & informatie over het aannamebeleid.

Foto's

Video's

 

​​

Meer informatie