Klachten

We gaan graag met u in gesprek als u ergens ontevreden over bent. Maakt u van uw hart geen moordkuil, maar trek liefst zo snel mogelijk aan de bel. In eerste instantie bij de leerkracht, maar als u dat niet prettig vindt kunt u ook een afspraak maken met de directeur Riemke de Vries. 

 
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen in goed overleg worden afgehandeld.  
In een enkel geval kan het voorkomen dat we er niet samen uitkomen. U kunt dan een klacht indienen.  
De regeling kunt u hier terugvinden.
 
Verwerking leerlingengegevens en privacy
De ASKO heeft een reglement opgesteld ter bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en ouders. Uiteraard willen de scholen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders.
Het volledige reglement kunt u hie​r downloaden.