17-18 Nieuwsbrief 1

  • Gemaakt op: 11-9-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Welkom, lieve kinderen en ouders

De eerste schooldag is alweer achter de rug. We hebben opnieuw kennis gemaakt met elkaar en met de leerkracht. Alles nieuw en toch vertrouwd. Fijn dat jullie er allemaal gezond, uitgerust en met goede zin weer zijn. We gaan er weer een mooi jaar van maken! Om ervoor te zorgen dat iedereen weer helemaal bij is, hebben we een extra vroege nieuwsbrief met belangrijke zaken voor dit schooljaar. Deze week krijgen jullie ook weer een mooie schoolkalender met alle belangrijke data. Een handzaam overzicht op 1 A4 is aan de kinderen meegegeven.

 De Vreedzame School

Deze eerste twee weken staan de doelen uit blok 1 van de Vreedzame School centraal 'Wij horen bij elkaar'. In dit thema maken we afspraken over de manier waarop we met elkaar samen werken, samen leren en samen spelen. In de groep, op het speelplein, in de aula, onderweg naar de gym en tijdens de overblijf.

De jaaropening en het openingsfeest

Op vrijdagmiddag 15 september is de jaaropening met aansluitend het openingsfeest. De jaaropening start om 13.00 uur in de groepen: de kinderen geven een presentatie van wat zij komend jaar allemaal gaan leren en welke afspraken zij met elkaar hebben gemaakt. Ouders, kinderen en leerkracht gaan met elkaar in gesprek hoe ze elkaar kunnen helpen om een fijne sfeer te scheppen waarin we goed kunnen leren. Er zijn twee rondes voor deze kennismaking, zodat ouders met meer kinderen op school zoveel mogelijk bij alle groepen langs kunnen.

​13.00
​1/2 A
​1/2 B
​1/2 C
​3/4
​5B
​14.00
​3
​4
​5A
​6
​7
​8


Om 15.00 uur gaat het feest verder op het plein. Het openingsfeest is een gezamenlijk initiatief van het team en de Ouderraad (OR) van De Bron. Er wordt gezongen, gedanst en er zijn leuke activiteiten voor en door de kinderen.

Kennismakingsbijeenkomsten voor ouders voor groep 3, 3/4 en de kleutergroepen

We hebben gemerkt dat het voor ouders van de jongste kinderen en nieuwe groepen prettig is om nader kennis te maken met elkaar vroeg in het schooljaar. Zo voelt iedereen zich sneller thuis op school en kunnen ouders elkaar helpen bij vragen en logistieke oplossingen.

Daarom hebben we kennismakingsbijeenkomsten van ongeveer 3 kwartier op woensdag en vrijdag. Aanvang 8.45 uur:

13 september : groep 3                27 september : groep 1/2B     

20 september : groep 3/4             29 september : groep 1/C

22 september : groep 1/2A 

De overblijfcommissie

Dit wordt ons 3e jaar als Vreedzame School. Vorig jaar hebben we de mediatoren geïntroduceerd, dit jaar gaan we aan de slag met inspraak en verantwoordelijkheid. Dat doen we met commissies in de groep en op schoolniveau. De eerste commissie die we in het leven roepen is de Overblijfcommissie. Hierin komen zes leerlingen uit groep 3 tot en met 8 die mee gaan denken en besluiten over een leuke(re) overblijf. Wat willen jullie, behalve buitenspelen, nog meer doen tijdens de overblijf? We gaan een programma met activiteiten opzetten waar de kinderen één of twee keer per week aan deel kunnen nemen tijdens de overblijf. We denken aan……. Nou nee, dat willen we dus graag van de kinderen zelf horen ;-).

Plastic draken en plastic soep: we gaan recyclen!

Vorig jaar heeft groep 6 plastic draken gemaakt die nu in het trappenhuis hangen. Ongelofelijk hoeveel plastic je in korte tijd verzamelt. Gelukkig kunnen we plastic heel goed recyclen in fleecetruien, klimrekken, tuinpaaltjes en andere nuttige zaken. De leerlingen die vorig jaar mee hebben gedaan aan de workshop over een afvalvrije school, hebben voorgesteld om op school ook plastic apart in te zamelen. Dat gaan we doen. Vanaf dit schooljaar scheiden we ons afval in papier, plastic, batterijen en restafval. Op iedere verdieping staat een aparte plasticbak en in het trappenhuis staat op de begane grond een bak waar je lege batterijen in kwijt kunt.

Vakleerkracht beeldende vorming

De draken zijn gemaakt onder leiding van Heidi de Geus. Jullie kennen Heidi als moeder van Keije (groep 7) en Silke (groep 3/4) en lid van de ouderraad. Het is al lang onze wens om meer ruimte te bieden aan beeldende vorming en materiaalonderzoek. Dit jaar gaat het lukken om dit onderwijs door vakleerkracht Heidi te laten verzorgen. Zo geven we nog meer ruimte aan brede talentontwikkeling van onze leerlingen.

Vakleerkracht muziek en vakleerkracht bewegingsonderwijs

Natuurlijk blijft meester Milco op maandag en donderdag gym geven, maar op woensdagochtend gaat ook juf Debbie met twee groepen gymmen. Zo komen alle groepen toe aan twee keer per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht. Ook tijdens de lessen in de klas zullen we extra letten op voldoende beweging om de energie erin te houden. De gymlessen worden gegeven in de van Hogendorphal.

Meester Rachid komt op vrijdag weer voor muziekles aan groep 3 tot en met 8.

De Breintrein wordt langer

Eens per week gaan leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging naar de Breintrein. Vanaf dit schooljaar hebben we een Breintrein voor groep 3 tot en met 8. Juf Eefje verzorgt deze lessen één dagdeel per week in 3 groepen. Het lokaal van de Breintrein is op de begane grond.

Programmeren en het Doe-lab

In de tweede helft van het schooljaar starten we met twee nieuwe lesvormen. Programmeren is een vaardigheid die we in de bovenbouw gaan leren.

In het Doe-lab gaan we praktisch aan de slag met leerdoelen. Het Doe-lab is bedoeld voor leerlingen die graag in de praktijk leren en met concrete materialen. Zo kun je bijvoorbeeld oefenen met rekenen door het bakken van pannenkoeken.

Remedial teaching

Er zijn leerlingen die meer tijd nodig hebben om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Of die in een eerder leerjaar iets niet goed hebben begrepen, bijvoorbeeld de tafels, en daardoor later moeite krijgen met breuken. Juf Debbie gaat met deze leerlingen aan de slag om ervoor te zogen dat ze weer helemaal bij zijn. Zij zal dit doen in het RT-lokaal achter groep 6 op de 2e verdieping.

Juf Jorine, juf Noor en juf Anouk

Dit schooljaar is juf Jorine bij ons bennen in groep 3. Juf Jorine zit in het laatste jaar van de PABO en doet bij ons haar afstudeerstage. Op maandag en dinsdag geeft zij de lessen aan groep 3.

Juf Noor is definitief toegetreden tot het team en geeft les aan groep 5A. In een latere nieuwsbrief zullen zij zich aan jullie voorstellen.

Juf Anouk blijft op de Bron, maar had al een vakantie geboekt. Zij start daarom later in groep 8. Juf Debbie geeft de eerste weken les.

Uitnodiging voor ouders die mee willen denken over lessen over het jodendom

Dit jaar gaat de lessen levensbeschouwing over het jodendom. Op woensdag 13 september hebben we een voorbereidende bijeenkomst met geïnteresseerde ouders. Vanaf 8.45 kun je je aansluiten in de aula.

Naschoolse activiteiten speciaal voor tieners uit groep 6-7 en 8

Bij VOLTA op de Houtmankade starten deze week coole activiteiten voor tieners:

Inschrijven voor De Tondeldoos

In oktober starten er weer tal van leuke naschoolse activiteiten voor kinderen van de basisschool. Speel de sterren van de hemel in je eigen film, word een echte circusartiest, leer leuker opruimen, ontspan bij de yogales, leer coole moves uit de streetdancewereld, ga op ontdekkingstocht bij de avonturenclub, kom lekker knutselen, breng animatiefiguren tot leven of leef je uit met wol. Wil je meer informatie of wil je je meteen inschrijven? Kijk dan op www.naschoolseactiviteiten-amsterdam.nl De inschrijfperiode loopt van vrijdag 15 september 09.00 uur t/m zondag 24 september, maar wanneer er nog plek is bij een activiteit kun je je ook daarna nog inschrijven.

Op vrijdag 15 september kan Marlijn helpen bij het inschrijven tijdens de koffieochtend.

Kijk dus snel op de website en schrijf je in, of bel met talentmakelaar Esther Blok, 06 – 204 109 20 voor meer informatie.

Onderwijsavonden

Per bouw (onderbouw, groep 1/2; middenbouw, groep 3, 4 en 5; bovenbouw, groep 6, 7, 8) organiseren we een aantal onderwijsavonden. Drie keer per jaar, van 17.00 tot 18.00 uur, is er een inhoudelijke bijeenkomst over onderwijs en opgroeien. De thema's zijn: het onderwijs in de ..bouw (oktober); sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek (december), hoe kun je je kind helpen (februari).

Oudertevredenheidsmeting

Voor de vakantie zijn jullie door de MR en het team uitgenodigd om een enquête in te vullen over de tevredenheid over de Bron. Van 64 gezinnen hebben we de antwoorden gekregen. We gaan de uitslag met de MR bespreken en informeren jullie over de uitkomsten.

In gesprek met…..

Vier keer per jaar organiseren de MR, de OR en de directie een gesprek met belangstellende ouders over ontwikkelingen in het onderwijs. We zijn nieuwsgierig naar elkaars ideeën en mening. 'Samen school zijn' betekent ook je stem laten horen en inzicht krijgen in achtergronden van besluiten. De gesprekken beginnen na aanvang van de lessen rond 8.55 uur.

Hulp gevraagd: communicatie-ouder

De nieuwsbrief, een website, Parro en e-mail… er zijn veel communicatiekanalen en de Bron gebruikt nog lang niet alles. Welke ouder wil ons helpen bij het maken van een communicatieplan en welke ouder vindt het leuk om te schrijven? We kunnen jullie expertise en hulp goed gebruiken. Meer informatie bij Riemke.

​Een goed begin..

Foto's

Video's

Meer informatie