17-18 Nieuwsbrief 2

 • Gemaakt op: 9-10-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Vreedzame School blok 2: we lossen conflicten samen op

In de eerste twee schoolweken was er iedere dag een Vreedzame Les over het thema 'Iedereen hoort erbij'. Nu zijn we al weer twee weken bezig met blok 2. We weten wat het verschil is tussen een ruzie en een conflict, we hebben nagedacht hoe we ruzies kunnen voorkomen en we oefenen daar iedere dag opnieuw mee. Deze week zijn de mediatoren weer langs de groepen gegaan. Deze leerlingen hebben een training gevolgd waarin ze hebben geleerd hoe ze kunnen helpen bij het oplossen van een ruzie. Iedere dag hebben er andere mediatoren 'dienst'. Hun foto's hangen op het bord in het trappenhuis en de aula.

Na elke bemiddeling vullen de mediatoren een evaluatieformulier in. Deze reflectie heeft meerdere doelen: de mediatoren leren ervan en we kunnen zo vinger aan de pols houden over het aantal ruzies in een groep, waarover de ruzie gaat en of we meer aandacht moeten besteden aan vaardigheden om conflicten op te lossen of te voorkomen.

Staking 5 oktober

Wat we ook vreedzaam op proberen te lossen is de onrechtvaardige beloning in het onderwijs. Op 5 oktober is er een landelijke staking met een manifestatie in het Zuiderpark. Alle medewerkers van de Bron gaan staken. Voor ouders en kinderen heeft dat dit keer weinig consequenties omdat we een studiedag hadden gepland voordat deze datum bekend werd. De BSO-organisaties van de Bron hadden deze dag daarom al aangemerkt als studiedag en om die reden valt de opvang op die dag binnen jullie contract.

Het College van Bestuur van ASKO staat, net als alle andere Amsterdamse schoolbesturen, achter de staking.

Schoolfotograaf

Op vrijdag 13 oktober en woensdag 18 oktober komt de schoolfotograaf. Arnold Bartman maakt van alle kinderen en alle groepen een foto die je via zijn website kunt bestellen. Op woensdagmiddag 18 oktober kun je portretten laten maken van je gezin, broertjes en zusjes, vriendjes enzovoorts. Er hangt een intekenlijst in de ouderhal op de begane grond.

We zijn op zoek naar een ouder die de logistiek rond de groepsfoto's op vrijdag en woensdag kan begeleiden. Wie heeft er tijd en zin?

'West beweegt' inschrijving naschoolse activiteiten nog mogelijk!

SportbuurtclubGroep 2, 3 en 4Speelzaal BS de BronMaandag 15.15 – 16.15 uur
StreetdanceMeiden gr 5-8Speelzaal BS de BronDonderdag 15.15 -16.15 uur
VoetbalschoolMeiden gr 5-8Van HogendorphalDinsdag 15.30 – 17.00 uur
Voetbal Groep 6-8Van HogendorphalVrijdag 15.30 – 17.00 uur

 

Inschrijven kan tot en met woensdag met het inschrijfformulier bij juf Wies/meester Alex.

Mobiele telefoons en andere persoonlijke eigendommen

Waarschijnlijk ten overvloede, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee: de school neemt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken van van huis meegebrachte spullen. Mobiele telefoons mogen overdag niet worden gebruikt (ook niet tijdens de overblijf) en kunnen in de bureaula van de juf worden gelegd. Die la gaat echter niet op slot. De kinderen weten: als we een telefoon zien of horen, moeten ze hem inleveren. Aan het einde van de (volgende) dag krijgen ze hem dan weer terug.

Parro

Veel van jullie hebben hem al, die toffe Parro-app. Hieronder een aantal voorbeelden van dagbulletins die met Parro zijn verstuurd. We beloven niet elke dag een bericht, maar het is voor ons een hele snelle en makkelijke manier om leuke momenten met jullie te delen.

Het is gratis en voor alle smartfoons beschikbaar. Dus download de app en vraag aan de leerkracht een aanmeldcode.

Help, mijn jas is weg? Juf, ik ben mijn step kwijt…

Er zijn al weer speurtochten geweest en gerichte zoekacties gehouden. Gelukkig blijkt er vaak een vergissing in het spel en komen de meeste spullen altijd weer terug. Willen jullie mee opletten of er geen 'nieuwe' jassen thuis aan de kapstok hangen, of een 'geleende' step. Hoe eerder de spullen weer terug zijn bij de eigenaar, hoe sneller de rust is weergekeerd.

De Bron een gezonde school: waterpolitie, traktaties en schoolfruit

De waterpolitie is langs geweest tijdens de ochtendpauze. Het aantal uit te delen 'bekeuringen' viel heel erg mee. Dat is goed nieuws, kennelijk weten we bijna allemaal hoe de afspraken zijn: we drinken water of thee (zonder suiker) en eten fruit. Slechte ontbijters kunnen eventueel een boterham eten om 10 uur. Goed nieuws: na de herfstvakantie krijgen we weer schoolfruit. Officieel voor 3 dagen per week, maar in de praktijk is er voldoende voor iedere dag. Je kind hoeft dan voor de kleine pauze van 10 uur geen fruit mee te nemen.

Ook over de traktaties zijn duidelijke afspraken te vinden op de website en kalender: feestelijk, klein en gezond. Als de traktatie van je kind hier niet aan voldoet, zorgt de school voor een alternatief en gaat de traktatie mee terug naar huis.

Rosj Hasjana

Woensdag 20 en donderdag 21 september hebben we Rosj Hasjana gevierd. Rosj Hasjana is het joodse nieuwjaarsfeest. In de aula waren voorwerpen uit het jodendom tentoongesteld. Alle groepen hebben bij deze uitstalling een les gehad over dit feest. Rosj Hasjana valt in de herfst, als de oogst binnen is. Joodse kinderen van de Bron trakteerden op appeltjes met honing en de wens: dat je jaar zoet mag zijn.

Oudertevredenheidsmeting: uitslag & vervolg

Voor de zomervakantie is d 2-jaarlijkse ouderenquête weer gehouden. Een goede gelegenheid als ouder om je menig over de school en het onderwijs te laten horen. En voor de school heel waardevol om te horen wat er goed gaat en beter moet. Dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld!

DE UITSLAG

Allereerst de opkomst; deze is met 64 ingevulde enquêtes lager dan de 72 ingevulde enquêtes van 2 jaar geleden. Op een totaal van 230 gezinnen is dit ongeveer 1/3. Wat kunnen we hieruit concluderen? Is dit veel of weinig? Zijn ouders zo tevreden dat ze geen behoefte hebben aan de enquête? Of juist ontevreden?

We zijn best een beetje trots een gemiddelde score van 3,2 op een 4-punt schaal. Daar staat tegenover dat we op bijna alle onderwerpen net iets lager hebben gescoord dan 2 jaar geleden:

De vragenlijst bestond uit 62 vragen, verdeeld over vijf domeinen:

 20172015
OnderwijsleerprocesLeefklimaat in de groep3,33,5
Leerklimaat in de groep3,33,5
Afstemming3,53,5
Leerstofaanbod3,23,5
Onderwijstijd3,53,6
Planmatige ondersteuningLeerlingenondersteuning 3,13,2
SchoolcultuurLeefklimaat op school2,73,3
Samenwerking met oudersCultuur3,23,4
Informeren 3,23,4
Organisatie/managementPersoneel 3,43,4
Huisvesting en voorzieningen33,2
Imago Presentatie 3,33,5
Resultaten onderwijs3,23,4

 

WAT VALT OP?

 • Het leef- en leerklimaat in de groepen wordt door jullie zeer positief gewaardeerd. De kinderen hebben het naar hun zin in de groep en voelen zich gewaardeerd door de leerkracht. De leerkracht daagt de kinderen uit om te leren en stimuleert hen zelfstandig te werken. Daarbij houdt de leerkracht rekening met wat het kind kan.

 

 • Ook de samenwerking met ouders is een positief punt. Ouders voelen zich welkom en zijn tevreden over de contacten op school. Ze voelen zich serieus genomen en zijn tevreden over hoe de school met hen samenwerkt rondom de begeleiding van hun kind.

 

 • Eerste aandachtspunt is het leefklimaat op school; de score is gedaald van 3,3 naar 2,7. Hierbij komt de (wan-)orde op het schoolplein tijdens overblijf en pauzes vaak ter sprake.

 

 • Tweede aandachtspunt is dat veel ouders in toegevoegde opmerkingen aangeven dat ze weinig zicht hebben op wat er nu precies gebeurt in de klas. Hoe ziet het lesprogramma eruit? Wat voor vakken, methoden en materialen worden er nu gebruikt?

 

 • Tot slot hebben we ook suggesties gekregen om de ouderenquête zelf te verbeteren. Wij zijn ons ervan bewust dat hij niet heel gebruiksvriendelijk is, ondanks dat we diverse verbeteringen ten opzichte van de vorige keer hebben aangebracht. Wij worden hierbij beperkt door de mogelijkheden van het Parnassys system, dat ons niet veel ruimte biedt voor aanpassingen. Voordelen zijn wel de gewaarborgde privacy en de vergelijkbaarheid van de enquête van 2015 met die van 2017.

HET VERVOLG

1.) Kom langs op 'in gesprek met OR, MR en Directie' op woensdag 11 oktober om 9 uur om deze uitslag te bespreken!!!

Wij willen graag nog veel beter weten wat er speelt. De enquête geeft een signaal, maar hoe zit het precies? Dit helpt om tot betere oplossingen te komen. Het wordt een interactieve sessie waarin ouders met elkaar aan de slag gaan om onderwerpen beter in kaart te brengen en om na te denken over oplossingen.

2.) Wat gaan we nu DOEN?

De enquête is leuk, maar als dit niet leidt tot actie is het verspilde tijd en moeite. Met onderwerpen als samenspel op het schoolplein zijn we al aan de slag, met een onderwerp als voorzieningen voor de overblijf gaan we nog nadrukkelijker aan de slag. Dit zal op 11 oktober al toegelicht worden. En door het jaar heen bewaken wij als MR/OR de voortgang en doen we verslag van de vorderingen.

Heb je vragen/opmerkingen/suggesties?? Stuur een mail, schiet ons aan in de gang of woon een vergadering bij van de MR (staat op de schoolkalender).

Uitnodiging 11 oktober: In gesprek met MR, OR en directie

Vier keer per jaar nodigen MR, OR en directie jullie gezamenlijk uit voor een goed gesprek over het reilen en zeilen van de school. Het zijn interactieve bijeenkomsten rond een thema. Woensdag 11 oktober is de eerste bijeenkomst waarin we dieper in gesprek willen gaan over de uitkomsten van de oudertevredenheidsmeting. Jullie zijn om 8.45 uur van harte welkom in de aula.

Lessen beeldende vorming     

Groep 3 en groep 3/4 zijn al 2 weken aan de slag met bouwen. Binnenkort volgt de tentoonstelling! 

Legenda foto's:

 1. Groep 3 werkt samen
 2. 'Vandaag hebben we soep gemaakt en gegeten' in groep 1/2C
 3. Gym met inloop in 1/2B
 4. Rosj Hasjana
 5. Beeldende vorming
 6. Beeldende vormingFoto's

Video's

Meer informatie