17-18 Nieuwsbrief 3

 • Gemaakt op: 31-10-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

In gesprek met MR, OR en directie

Op woensdag 11 oktober zijn we met ongeveer 20 ouders in gesprek geweest over 'Samen school zijn' naar aanleiding van de uitslag van de oudertevredenheidsmeting.

Vergeleken met de scores van vorige keer was het oordeel over de veiligheid en sfeer op het schoolplein lager geworden. Wat zat daar achter? Machiel van Gogh legde twee vragen voor: wat zie je en wat hoor je? Na het uitwisselen van ervaringen gingen we in kleinere groepen uiteen om suggesties te bedenken die bij kunnen dragen aan verbetering. Een aantal van de suggesties en ideeën:

 • Is het wel slim om buitenspeelgoed van huis mee naar school te nemen zoals waveboards en steppen? Het is al zo druk op het plein…
 • De school grijpt niet direct in bij conflicten om kinderen de gelegenheid te geven het zelf op te lossen. Weten ouders dit? Kunnen we workshops vreedzame school voor ouders verzorgen?
 • Discussies bij en over de overblijf: zijn de regels helder? Hoe ziet de overblijf er in de praktijk echt uit? Kom gerust kijken, ouders zijn altijd welkom.
 • Het spel tijdens de overblijf meer begeleiden. Extra ouders tijdens de overblijf.
 • De 'escalatieladder' (hoe de school straft en de opbouw daarvan) onder de aandacht brengen bij ouders.

Het was een zinvolle en geanimeerde bijeenkomst die om 10.15 uur met moeite werd afgesloten. Op 24 januari staat de volgende 'In gesprek met....' gepland. Jullie zijn van harte uitgenodigd om een onderwerp aan te dragen waar je met de MR, OR, directie en andere ouders over in gesprek wil gaan.

De overblijfcommissie

Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hebben suggesties gedaan voor activiteiten die zij graag willen doen tijdens de overblijf. We zijn 2 x bij elkaar geweest en gisteren hebben zij ingestemd met de praktische uitwerking. In de 2e week na de herfstvakantie gaan de  activiteiten van start. Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage over de activiteiten, de opzet en hoe je je kunt inschrijven voor een activiteit. 

Schoolfruit

Vanaf 30 oktober ontvangen we weer wekelijks vers schoolfruit voor alle kinderen van de Bron. Dat betekent dat de kinderen dan geen fruit meer hoeven mee te nemen voor het 10-uurtje.

Onderwijsavonden

De reacties op de onderwijsavonden waren allemaal zeer positief. Veel ouders hadden wel graag willen komen, maar het tijdstip schikte niet of hadden de berichtgeving gemist. Je kunt hier de powerpoint (met een toelichting) nog eens bekijken: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Er komen nog twee onderwijsavonden aan met de thema's:

 onderbouwmiddenbouwbovenbouw
Sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek30 nov7 dec14 dec
Hoe kan ik mijn kind helpen?
8 feb15 feb22 feb

 

Open ochtend in de Breintrein

Ouders konden een kijkje komen nemen in de Breintrein. De leerlingen hadden de ochtend voorbereid en de ouders mochten aan de slag.

Vreedzame School blok 3: We hebben oor voor elkaar

In dit blok besteden we aandacht aan de manier waarop we met elkaar communiceren. In de Vreedzame school krijgen leerlingen een stem. We stimuleren dat ze een eigen mening hebben en dat ze met initiatieven komen. Maar de mening van de één is niet altijd de mening van een ander. Dus leren we ze tegelijkertijd hoe ze die stem op een verantwoorde manier kunnen gebruiken en leren we leerlingen hoe ze om kunnen gaan met belangentegenstelling en meningsverschillen. Dat kan alleen als je oor hebt voor elkaar': als je praat met elkaar, als je je verplaatst in een ander, als je luistert, als je belangstelling heb en open staat voor een ander. In dit blok gaat het om vaardigheden en om houding: de wil om oor te hebben voor elkaar.

De Ouderraad zoekt... JOU!

● creactieve hulpouders voor Sint en Kerst - help jij mee de school te versieren?

● ouders voor de organisatie van het Ouderfeest (vr 16 februari)

● ouders voor het kernteam van de Ouderraad

Lieve ouders,

Na de herfstvakantie gaan we ons al weer voorbereiden op de decembermaand. Voor de organisatie van het Sinterklaasfeest en het kerstfeest (samen met het team) zoeken we van elke klas 2 ouders om de school te versieren in Sinterklaas- en daarna kerstsfeer, Sint te helpen met de pakjes, en het kerstdiner te organiseren.

In het nieuwe jaar staat als eerste activiteit van de OR het Ouderfeest op de agenda. Februari lijkt nog ver, maar er komt een hoop bij kijken en daarom willen we na de herfstvakantie een eerste bijeenkomst plannen. Hiervoor zoeken we ouders die mee willen denken over een thema, het programma, de muziek, de aankleding, de bar, etc.

Het is leuk en dankbaar werk, en gelukkig zijn er door het jaar heen een hele hoop los/vaste hulpouders die bij alle activiteiten meehelpen. Maar het zou heel fijn zijn als het vaste team ook weer wat groter was zodat we de coördinatie van de verschillende activiteiten wat meer kunnen verdelen.

Voor meer info mail bron.or@askoscholen.nl of spreek ons aan op woensdag of vrijdagochtend bij de koffie.

Fijne vakantie!

De Ouderraad

Heidi (Keije gr.7), Jacques (Menno gr.8 / Lotte gr.6), Mike (Soheil gr.5a / Kiyan gr.2c), Tessa (Joep gr.4)

Ouderbijdrage

Alle feestelijke activiteiten in november en december kosten ook geld! Dat betalen we van de ouderbijdrage: € 50 voor je oudste kind en € 45,- voor je volgende kinderen.

Je ontvangt binnenkort een link om de ouderbijdrage met Ideal te kunnen betalen. Je hoeft daar niet op te wachten en kunt het geld ook nu al overmaken op IBAN NL53 INGB 0668297832.

MR zoekt nieuwe leden

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten op De Bron. In de MR organiseren we een formeel overleg waardoor openheid en onderling overleg in de school worden bevorderd. Zoulikha Akachar heeft zich teruggetrokken. Welke ouder wil de vrijgekomen plek bemensen? Je kunt je melden op bron.mr@askoscholen.nl Meer informatie over de werkzaamheden, thema's en gang van zaken bij de MR kun je vragen aan Hans van Duivenvoorden, vader van Rosa in groep 6 en Machiel van Gogh, vader van Thuc (groep 3/4) en Thien (groep 1/2B).

Foto's

Video's

Meer informatie