17-18 Nieuwsbrief 4

  • Gemaakt op: 20-11-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Overblijfactiviteiten gestart

We zijn gestart met de eerste ronde workshops. Tot aan de kerstvakantie doen er circa 75 kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 één keer per week mee aan een creatieve activiteit. Bij de verdeling hebben we geprobeerd iedereen zoveel mogelijk bij zijn eerste voorkeur te plaatsen. Na de kerstvakantie starten er nieuwe activiteiten. Kinderen die dit keer achter het net visten gaan dan voor.

10-minutengesprekken

Komende week starten de oudergesprekken. Jullie kunnen je inschrijven bij de leerkracht. Tijdens deze ronde zullen de gesprekken vooral gaan over het welbevinden van je kind in de groep. Uiteraard komen ook de leerresultaten langs in het gesprek.

Bij de gesprekken met leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zijn ook de kinderen zelf aanwezig.

Er komen nog twee onderwijsavonden aan met de thema's:

 onderbouwmiddenbouwbovenbouw
sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek30 nov7 dec14 dec
hoe kan ik mijn kind helpen 8 feb15 feb22 feb

 

Ouderbijdrage

Onze school maakt sinds dit schooljaar gebruik van WIS Collect voor de inning van de ouderbijdrage. WIS-collect werkt met IDEAL en dat maakt de betaling makkelijker.

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de betaling van activiteiten die niet door de overheid gesubsidieerd worden. Dit gaat onder meer om Sinterklaas (cadeaus, Sint en Pieten), Kerstmis (versiering, bomen, viering), Pasen (ontbijt, viering), groepsuitjes (Artis, musea, zwembad, etc.), sport- en speldag (huur sportmateriaal, locatie, limonade), schoolreisje en afscheidsfeest groep 8.

De ouderbijdrage is € 50 per leerling, bij meerdere kinderen uit één gezin betaal je voor de volgende kinderen € 45 per kind. Je ontvangt voor ieder kind een factuur.

We proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen als alle ouders hun bijdrage betalen. Je mag uiteraard ook meer betalen, heel graag zelfs. Van dat extra geld kunnen we meer leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. Neem daarvoor contact op met Truus (maandag-, woensdag- of vrijdagochtend).

Schoolfruit

Het schoolfruit is (eindelijk) gearriveerd! Deze week kregen we peren, mandarijnen en wortels. Op dinsdagmiddag is de levering, je kunt je kind op maandag en dinsdag dus nog zelf iets meegeven.

21 november Recycle Sint

Sue Sentfeld (moeder van Amy in 1/2A) en Kelly Atkinson (moeder van Ymke 1/2A en Tom groep 4) hebben het initiatief genoemn voor een Recycle Sint. Op dinsdag 21 november kun je het speelgoed waar je kind mee is uitgespeeld, ruilen voor spelletjes en knuffels die weer nieuw spel ontlokken. Tussen 19 en 19.30 uur kun je je spullen inleveren. Vanaf 20.00 uur kun je recycle-shoppen. Het wordt heel gezellig met muziek, pieten en pepernoten.

Week van de mediawijsheid: 20 – 25 november

Komende week is het de 'Week van de mediawijsheid'. Hier horen onderwerpen bij als  etiquette in de chatbox, hoe herken je fake-nieuws? onderbreek je een gezellig gesprek als de telefoon gaat? welke websites kun je vertrouwen? Deze onderwerpen bespreken we uiteraard niet alleen tijdens deze week. Maar deze week krijgen groep 7 en 8 daar wel een les over van een speciale gastdocent: Martin, de vader van Boris uit groep 5B komt lesgeven. Hij werkt bij Ziggo en daar weten ze alles van het wereldwijde web en de virtuele wereld.

Voorbereiden chanoeka

Chanoeka is een lichtfeest in de joodse traditie dat gevierd wordt op 13 december. Dit jaar besteden we in het vak levensbeschouwing aandacht aan het jodendom. Op 29 november zijn ouders die mee willen denken over hoe dit feest op de Bron aandacht krijgt, van harte welkom. We beginnen om 8.45 uur in de aula.

MR

De MR is weer voltallig: Jakobien Vos, moeder van Eva (groep 3) heeft de vacature in de oudergeleding opgevuld. Dinsdag 21 november om 17.00 uur is er weer een MR-vergadering. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Het is wel fijn als je je komst van tevoren even bij meldt bron.mr@askoscholen.nl

Vioolles

Saskia van der Giessen geeft al een tijdje vioolles na schooltijd op de Bron. Zij heeft weer plaats voor nieuwe leerlingen. Interesse?

Neem contact met haar op via swinging_violin@hotmail.com


Beste ouders en kinderen, 

Er valt weer heel wat te lezen in deze nieuwsbrief: recycle Sint, 10-minuten gesprekken, vioolles en nog veel meer. 
Veel leesplezier, 

het team van de Bron

Foto's

Video's

Meer informatie