17-18 Nieuwsbrief 5

  • Gemaakt op: 19-12-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Wat fijn dat Sinterklaas ook dit jaar weer is gekomen! Groep 1 tot en met 5 heeft in de aula feest gevierd met Sint en Piet en mocht daarna een cadeau uitkiezen in de schatkamer. Groep 6 tot en met 8 vierde Sint met surprises in de groep. Tot volgend jaar Sinterklaas!

Studiedag 8 december 

Woensdag 8 december heeft het team opnieuw een workshop gevolgd over de onderwijsinzichten van John Hattie. Komende periode gaan we steeds vaker met de kinderen praten over leren. We bespreken vooraf de succescriteria (bv: 'een vouw is goed als 1) de puntjes op elkaar passen en 2) de vouw scherp is') en evalueren het werk daarna met de kinderen. Bijvoorbeeld in groep 3 bij het leren schrijven van de schrijfletter j: 'Wanneer is het goed? Als 1) de lijnen elkaar kruisen op de hulplijn en als 2) de staart de onderste lijn precies raakt'. Op deze manier kunnen kinderen hun eigen werk controleren en beoordelen. Deze workshops is gegeven door onderwijskundige Hanneke van der Geest.

Dinsdag 12 december is de Bron dicht vanwege de lerarenstaking

Helaas heeft de 2e kamer tijdens het debat over de onderwijsbegroting niet meer geld toegezegd aan het basisonderwijs. Voor goed onderwijs heb je goede docenten nodig. En die zijn er onvoldoende. De instroom op de (universitaire) PABO is onvoldoende om in de toekomst voldoende leerkrachten beschikbaar te hebben. De arbeidsvoorwaarden zijn kennelijk niet aantrekkelijk genoeg om voor het onderwijs te kiezen.

Ook op de Bron worden we geconfronteerd met een lerarentekort. Het kost steeds meer moeite om zieke leerkrachten op een goede manier te vervangen. De maatregelen die we nemen om de werkdruk tegen te gaan, worden teniet gedaan als groepen moeten worden verdeeld en ambulante medewerkers voor de klas komen te staan. Daarom staken we.

Studiedag 13 december

Woensdagochtend hebben we een workshop over 'Omgaan met moeilijk gedrag'. Nou komt dat bijna nooit voor op de Bron 😉, maar in het enkele geval dat we wel met onze handen in het haar staan, willen we op een constructieve manier een positieve verandering bewerkstelligen. Deze ochtend laten we ons begeleiden door gedragsdeskundige Annemieke Bregman.

Donderdag 14 december Chanoeka

Dit jaar bestuderen we het jodendom. Volgende week is het Chanoeka, het feest waarin de joden het verhaal vertellen van de overwinning van het licht op het donker. In de tijd van Judas de Makabeeër (rond het jaar 165 voor Christus) werd de tempel in Jeruzalem opnieuw ingewijd en zorgde hij ervoor dat de heilige lampen weer konden worden aangestoken en acht dagen bleven branden. Op donderdag vertellen we dit verhaal in de groepen.

Donderdag 14 december: onderwijsavond Bovenbouw (groep 6 tot en met 8)

Van 17 tot 18 uur hebben we een ouderavond over het thema sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsdynamiek. Jullie zijn van harte welkom!

Een nieuwe juf in groep 3

Sinds donderdag is Elise Snoek werkzaam bij ons als leerkracht in groep 3 op woensdag, donderdag en vrijdag. De eerste twee dagen zijn haar goed bevallen.

Elise vervangt Marieke die al langere tijd is uitgevallen. Gelukkig zijn er ook positieve berichten over haar herstel te melden. Volgende week begint ze weer met werken op de Bron, maar vooralsnog niet voor de groep. 

Bericht van Marlijn

Beste ouders,

Per 1 januari 2018 heb ik een andere functie. Ik ga als Ouder en Kind Adviseur bij het Ouder- en Kind Team Amsterdam werken (locatiegebied IJburg/Oostelijk havengebied en Indische buurt).

Ik ben erg blij dat ik deze uitdaging aanga, en heb er veel zin in!

De tijd als oudercontactmedewerker was leuk en leerzaam….het warme team op de Bron, de betrokken ouders, de mix van culturen, en het kunnen ondersteunen van ouders daar waar nodig was. Het was altijd weer fijn om ouders te kunnen helpen bij de verschillende hulpvragen die er soms waren.

Ik wens jullie al het goeds toe, en misschien tot ziens!

Hartelijke groet,

Marlijn

Kerstactie van de bovenbouw: de voedselbank

Ook dit jaar roept de kerstcommissie van groep 6 jullie op om voedsel in te leveren voor de voedselbank. Het gaat om houdbare, droge spullen. Groep 6 heeft een eigen PR-commissie die jullie hierover verder zal informeren.

Kerst vieren op de Bron

Er is de hele middag hard gewerkt aan het versieren van de school. Ook dit jaar vieren we op de Bron uitgebreid kerstmis. Er is een kerstdiner voor de kinderen in de groep op donderdag 21 december. De ouderraad nodigt alle ouders uit voor een kerstborrel in de aula. Op vrijdag 22 december is er een viering in de aula. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Meer details en een mooie uitnodiging volgen nog. 


Foto's

Video's

Meer informatie