17-18 Nieuwsbrief 6

  • Gemaakt op: 9-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Chanoeka op de Bron

Donderdag 14 december rook de hele school naar latkes: aardappelkoekjes die je met zure room en appelmoes eet ter ere van chanoeka. Nathalie (moeder van Eytan) en Dana (moeder van Mateo en Nico) hebben de hele ochtend samen met de kinderen staan bakken. In alle groepen is op latkes getrakteerd en is het verhaal van chanoeka verteld.

Kerstactie van groep 6

In groep 6 zijn commissies samengesteld die het kerstfeest in de groep voorbereiden. Er is een commissie die het lokaal versierde, een kerstkaartencommissie en een aantal leerlingen hebben posters gemaakt voor de inzameling voor de voedselbank.

De inzameling verloopt voorspoedig. Er zijn kinderen die onze actie promoten bij de supermarkt en iedere dag een doos vullen! Vrijdagmiddag worden alle dozen opgehaald.

Lief en leed op de Bron

Er zijn ontwikkelingen in het team van de Bron: juf Jorine uit groep 3 is al een tijdje ziek en zal pas na de kerstvakantie beginnen met re-integreren. Zij wordt vervangen door juf Debbie. Juf Marieke, uit diezelfde groep, had een slechte start van haar zwangerschap,  maar het gaat nu beter. Zij is vervangen door een nieuwe collega: juf Elise.

Juf Wieke in groep 1/2B maakt een pas op de plaats en doet het ook na de kerstvakantie nog rustiger aan. Zij is vervangen door Linsey, maar we zijn op zoek naar een andere leerkracht omdat het werk van Linsey (extra taalonderwijs aan nieuwkomers) nu te lang geen doorgang heeft.

Na 11 jaar gaat juf Sanne de Bron verlaten. Zij heeft een nieuwe baan gevonden op een andere ASKO-school in de Waterraafsmeer. In januari start zij op de Lidwinaschool. We zullen haar missen, maar begrijpen ook dat zij na zo'n lange periode toe is aan een nieuwe uitdaging. Juf Sanne werkte 2 dagen per week in groep 6 en dat gaat juf Marieke in haar plaats doen.

Al met al is het een behoorlijke puzzel om de goede mensen op de goede plek te krijgen en de continuïteit voor de leerlingen zoveel mogelijk te bewaren. Tot nu toe slagen we daar aardig in, maar ideaal is het natuurlijk niet. Wij stellen het op prijs als jullie eventuele vragen of opmerkingen hierover bij Riemke melden. Zij kan de overwegingen toelichten en actie ondernemen op jullie feedback.

Activiteiten tijdens de overblijf

In de afgelopen 7 weken hebben we proef gedraaid met activiteiten tijdens de overblijf. We kunnen vaststellen dat die proef een groot succes was. De leerlingen zijn enthousiast over de activiteiten en op het plein is het rustiger. Ook is de taakgerichte sfeer na de pauze weer sneller in de groep aanwezig omdat er minder 'herstelwerk' hoeft te worden verricht.

Allemaal goede redenen om op deze voet verder te gaan dus. Een kleine kink zit er nog in de kabel: de subsidiegelden waarop we een beroep wilden doen, zijn (nog) niet voor ons beschikbaar. We gaan er met de gemeente opnieuw over in gesprek.

In de eerste week na de kerstvakantie maken we een nieuwe indeling van de groepen. We regelen dit rechtstreeks met de leerlingen, dus jullie hoeven als ouder geen actie te ondernemen.

Ouders bedankt!

In het afgelopen half jaar hebben we veel ondersteuning gehad van ouders. We zijn heel erg blij dat we iedere keer weer kunnen rekenen op ouders die tijd beschikbaar stellen aan de Bron. Alle lees-, rekentijger-, schooltuin-, luizenpluis-, versiering-, stempel-, hulp-, gezelligheid-, koffiedrinkende en betrokken ouders: bedankt!

Verhuizing peuters

Afgelopen woensdag zijn de peuters verhuisd naar hun nieuwe locatie in de Waterval. Kinderopvang en peuterspeelzalen gaan 'fuseren' (de Harmonisatiewet) en daarvoor zijn grotere groepen en langere openingstijden nodig. Dat konden we niet realiseren in onze school. Er blijft wel nauw contact bestaan tussen de peuterspeelzaal en de school. We moeten daarvoor alleen een iets grotere afstand overbruggen. Met het vertrek van de peuters is een leeg lokaal achtergebleven. We gaan het inrichten als DOE-lab. In een DOE- lab organiseren we 'handelend leren': door al doende te onderzoeken in plaats van uitgelegd te krijgen hoe iets werkt, krijgen de leerlingen meer en beter inzicht in abstracte begrippen.

Geluk

Vroeg in de ochtend, toen bijna alle dieren nog sliepen en de zon nog maar net boven de horizon opkwam, stapte de meikever de winkel van de sprinkhaan in. "Dag sprinkhaan", zei hij. de sprinkhaan was zijn toonbank aan het afstoffen. Hij keek op en zei: "Dag meikever".

De meikever bleef midden in de winkel staan, keek om zich heen, sloeg toen zijn ogen neer en zei zachtjes: "Verkoop je ook geluk?". De sprinkhaan wreef over zijn neus en zei: "Ja."

Hij kwam van achter de toonbank naar de meikever toe, legde een arm op zijn schouder en zette heel voorzichtig een danspas in. Hun wangen raakten elkaar aan. Ze zeiden niets en dansten door de winkel, langs de toonbank, langs het raam en door de open deur naar buiten. Dauw glinsterde op de takken en de bladeren van de bomen en hoog in de lucht schoot de zwaluw heen en weer, fonkelend in de zon. Ze dansten heel lang, tot er een nieuwe klant aan kwam, die de sprinkhaan op zijn schouder tikte en vroeg of zijn winkel open was. Ze bleven voor de open deur staan en de meikever zei heel zachtjes: "Dankjewel". 

De sprinkhaan wilde iets terugzeggen, maar de nieuwe klant – de neushoorn – trok aan hem en zei dat hij een bed zocht, waar je niet doorheen zakte als je er met een plof op neerviel. Hij vroeg of zo'n bed wel bestond. 

"Ja," zei de sprinkhaan en hij zag over de schouders van de neushoorn heen de meikever het bos in lopen, af en toe even blijven staan, nog een danspas maken en weer doorlopen. Hij heeft geluk over, dacht hij. En ik ook!

 Uit: Het geluk van de sprinkhaan van Toon Tellegen


​Gelukkig 2*1009

Foto's

Video's

Meer informatie