17-18 Nieuwsbrief 7

 • Gemaakt op: 25-1-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

In gesprek met MR, OR en het team van de Bron

Woensdag 25 januari van 8.55 uur tot 10.15 uur

Onderwijskwaliteit op de Bron:

Wat koester jij op de Bron en wil je beslist behouden? Welke nieuwe initiatieven zou je willen agenderen? Misschien zijn er zaken waar we beter mee kunnen stoppen?

Eén van de dingen die de MR, OR en het team koesteren is de ouderbetrokkenheid bij ons op school. En dit gesprek is daar ook weer een voorbeeld van.

Samen school zijn: wat is jouw inbreng aan dit gesprek? Welk perspectief zou je voor de Bron willen zien? Wat vind je het meest waardevol? De MR, OR en het team nodigen je van harte uit deel te nemen aan dit gesprek.

Het team van de Bron

Door ziekte, zwangerschap en loopbaanwensen is er veel turbulentie in het team. We zijn blij jullie te kunnen melden dat we structurele oplossingen hebben kunnen realiseren voor de komende periode. Die oplossingen zijn als volgt:

Groepen 1/2:

In 1/2b werken juf Linsey en juf Jet al een tijdje samen om de afwezigheid van juf Wieke op te vangen. Dat blijft de komende periode zo: Linsey op maandag, dinsdag en woensdag, Jet op donderdag en vrijdag.

In 1/2C gaat juf Marije na de voorjaarsvakantie met verlof. Vanaf 15 februari start Froukje Bosma eerst naast haar en na de vakantie neemt zij het volledig van Marije over. Froukje werkt 5 dagen per week. Zij zal ook de gymlessen aan alle kleuters gaan geven.

Op dinsdag 23 januari start Megan Roozeboom. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag met kleine groepen aan taalontwikkeling. Tot 15 februari staat ze op vrijdag voor groep C.

Om al die nieuwe collega's goed te kunnen ondersteunen en de onderwijskwaliteit te kunnen continueren heeft Rosanne meer begeleidingstijd nodig. Daarom geeft zij haar werkdag bij groep 1/2A op. Gitta Langenberg vervangt haar. Gitta werkt ook op andere ASKO-scholen in kleutergroepen.

Anouk heeft aangegeven een dag minder te willen werken om zich te heroriënteren op haar loopbaan. Zij is 7 februari op woensdag vrij. De begeleiding van groep 8 wordt op woensdagen overgenomen door Robert Schram. Robert is vakleerkracht bewegingsonderwijs en zal groep 7 en 8 gym gaan geven op woensdagochtend. Na de gymlessen komt hij met groep 8 terug naar de Bron en begeleidt hen tijdens het zelfstandig werken. Robert is al begonnen met meelopen en neemt het vanaf 14 februari zelfstandig over.

In groep 3 blijft Debbie op maandag en dinsdag het onderwijs verzorgen totdat Jorine volledig gereïntegreerd is. Met de komst van Robert stopt Debbie met de gymlessen en kan zich op woensdag volledig op Remedial Teaching richten.

Nieuw gymrooster

Vanaf 14 februari verandert het gymrooster. De belangrijkste wetenswaardigheden zijn:

 • Groep 3 start NOG STEEDS op maandag om 8.45 uur met de gymles. Zorg er alsjeblieft voor dat je kind om 8.45 omgekleed in de gymzaal zit, dan kan de les op tijd beginnen.
 • Groep 3/4 start NOG STEEDS op donderdag om 8.45 uur met de gymles. Zorg er alsjeblieft voor dat je kind om 8.45 omgekleed in de gymzaal zit, dan kan de les op tijd beginnen.
 • Groep 8 heeft maandag als laatste gym. De leerlingen gaan vanaf de van Hogendorphal zelfstandig naar huis, naar school of naar de naschoolse opvang.
 • Groep 7 heeft donderdag als laatste gym. De leerlingen gaan vanaf de van Hogendorphal zelfstandig naar huis, naar school of naar de naschoolse opvang.
 • Op woensdag start groep 7 om 8.45 uur met de gymles. De leerlingen moeten ervoor zorgen dat ze om kwart voor 9 omgekleed in de gymzaal zitten, dan kan de les op tijd beginnen.
 • Op maandag start groep 5B na de lunch om 13.00 uur met gymmen. Kinderen die niet overblijven moeten om 13.00 uur omgekleed in de gymzaal aanwezig zijn.
 • Op donderdag start groep 6 na de lunch om 13.00 uur met gymmen. Kinderen die niet overblijven moeten om 13.00 uur omgekleed in de gymzaal aanwezig zijn.

Groep 3/4 en groep 3 naar het Tropenmuseum

Op donderdag gingen twee groepen met de cultuurbus naar het Tropenmuseum. Ze kregen uitleg over de steeldrum en mochten er ook zelf op oefenen. Ook andere muziekinstrumenten zoals de duimpiano hebben ze uitgebreid bekeken en beluisterd. En dat allemaal in dat prachtige gebouw met al die mooie voorwerpen.

Blok 4 van de Vreedzame School: we hebben hart voor elkaar

In dit blok praten we veel over emoties. Hoe voel je je? Hoe zit je erbij? Welke woorden kun je gebruiken om je gevoel duidelijk te maken? Kun je ook aan iemand zien hoe hij zich voelt. De leerkrachten benoemen in dit blok nog duidelijker hun eigen gevoel, zodat kinderen ook dichter bij hun eigen gevoel kunnen komen. Zeker ook een leuk gespreksonderwerp voor aan de keukentafel.

Nieuwe periode overblijfactiviteiten

Zoals aangekondigd is er een nieuwe periode gestart met overblijfactiviteiten. We hebben geïnventariseerd wat de kinderen het liefste willen doen en een zo eerlijk mogelijke indeling gemaakt. Er zijn ook kinderen die helemaal nergens aan mee willen doen maar lekker iedere dag buitenspelen. Dat kan natuurlijk ook!

Verzoek van de schoolfotograaf

Als je de inloggevens van de schoolfoto's bent vergeten, kun je een mailtje sturen naar arnold@schoolfotosonline.nl en hij mailt je de nieuwe codes.

Gratis oudercursus 'Praten met Kinderen' (nou ja, pubers eigenlijk)

De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de oudercursus "Praten met Kinderen". In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan met dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com 

Groep 1/2C naar het Concertgebouw

Vandaag konden we luisteren naar de violen en andere strijkinstrumenten van Amsterdam Sinfonietta. In de voorstelling de Speelgoedfabriek Tokkel & Strijk leert speelgoed echt goed spelen. Van theedrinkende poppen tot dansende robots en loeiende brandweerauto's – allemaal komen ze tot leven. Ze strijken, ze tokkelen, ze zoemen, ze brommen en ze zingen om het hardst. We hebben ervan genoten! Trouwens, groep A en B gaan ook nog naar de voorstelling, maar ietsje later in april.

 

 


Beste kinderen en ouders, 

In de bijlage een mooie nieuwsbrief. Wat is er al weer veel gebeurd de eerste twee weken van het nieuwe jaar! 
Veel leesplezier, 

het team van de BronFoto's

Video's

Meer informatie