17-18 Nieuwsbrief 9

 • Gemaakt op: 26-3-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

In de pers: scholen moeten miljoenen terugbetalen

Op donderdag is er in diverse kranten geschreven over het terugbetalen van 'achterstandsgelden'. Belangrijk om te weten is dat ASKO op de hoogte was van deze vordering en geld heeft gereserveerd voor terugbetaling. De Bron hoeft dus niet te besparen op het onderwijs in volgende jaren.

Het bestuur van ASKO heeft een reactie geschreven die je hieronder kunt lezen.

Het Parool heeft gisteren een artikel https://s.parool.nl/s-a4580983/ geplaatst over onderwijsachterstandsgelden die Amsterdamse schoolbesturen moeten terugbetalen. Er wordt ook een bedrag genoemd voor de ASKO. Hierbij lichten we dit bericht graag toe.

De schoolbesturen in Nederland zijn onlangs geconfronteerd met de beslissingen op de controles door OCW op de juistheid van de toegekende middelen. Het systeem houdt kort gezegd in, dat het schoolbestuur voor leerlingen wiens ouders geen of weinig opleiding hebben genoten extra middelen krijgen, om te besteden aan extra inzet op het wegwerken van achterstanden.

Die controles hebben geleid tot een beslissing van het ministerie in december jl., waarbij schoolbesturen landelijk gezien een bedrag moeten terug betalen van 32 miljoen. De bedragen die worden terug gevorderd door OCW worden openbaar gemaakt. Afgelopen weken hebben diverse verhalen gestaan in kranten en andere media over deze uitkomsten.

Voor ASKO is de situatie zo, dat er weliswaar een beschikking is gegeven, maar dat er momenteel overleg plaats vindt met het ministerie.  Op basis van nieuwe informatie verwachten we dat er een nieuw oordeel wordt gevormd. ASKO zal, net als vele andere schoolbesturen een bedrag moeten betalen, maar hoeveel is nu nog niet duidelijk en we hebben de reële verwachting dat het bedrag lager uit valt.

Hoe de beslissing ook zal uitpakken, ik garandeer dat dit geen enkel gevolg heeft voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en de werkgelegenheid. De ASKO heeft hiervoor al een bedrag gereserveerd.

Ik betreur de gang van zaken, maar ben er volledig van overtuigd dat de onderwijsachterstandsgelden ingezet zijn waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast ben ik er van overtuigd  dat de weging van de opleidingsniveaus ter goedertrouw heeft plaatsgevonden met de kennis van dat moment. Het feit dat zoveel schoolbesturen worden getroffen bewijst dat het systeem niet werkt.    

Diane Middelkoop, voorzitter bestuur ASKO

Actie rolstoelbus: doneren kan in de spaarpot op school

Via de mail hebben we jullie op de hoogte gebracht van de actie van de ouders van Samuel en Isaac. Zij zijn een fondsenwerving gestart voor een auto waar de rolstoel van hun zusje in past.

Sommige Bronners willen wel doneren, maar kunnen dat niet via een creditcard. We hebben op de eerste verdieping daarom een spaarpot neergezet, waar je cash geld in kunt doen. Wij zorgen dat het op de goede bestemming komt.

Hieronder lees je hun verhaal. Wij ondersteunen dit graag. 

Samuel (groep 6) en Isaac (groep 1c)  hebben een zusje van 9 (Vera) die een ernstige lichamelijke beperking heeft. Hierdoor is zij rolstoel gebonden. Jaren lang hebben wij haar met rolstoel en al per bakfiets vervoerd, maar ze is daar nu te groot voor geworden. Wij hadden als tijdelijke oplossing een tweedehands auto gekocht waar wij net in pasten, met de rolstoel van Vera in de bak. Helaas heeft onze auto het laatst begeven. Daarom hebben wij vorige week een campagne gelanceerd om fondsen te werven voor een rolstoel busje. 
Een rolstoelbus voor gezinnen van vijf personen zijn niet goedkoop. Wij hebben tussen de €25.000 en de €30.000 nodig voor een tweedehandse auto in goede staat. In tegendeel tot wat vaak gedacht wordt, is er geen vergoeding beschikbaar vanuit de gemeente of de overheid om ons hierbij te helpen. Daarom zoeken wij hulp om fondsen te werven voor de auto die we nodig hebben.

Nu heb ik de vraag of het mogelijk is om dit om school te communiceren via Paro? De link van onze gofundme is: https://www.gofundme.com/Wheelchaircar.

Alvast bedankt!
Rachel en Jacob Kollar

Pasen en Pesach op de Bron

Op donderdag 29 maart vieren we Pasen op de Bron. We starten de dag met een lekker paasontbijt. De kinderen krijgen een ontbijt in de eigen groep. De OR nodigt alle ouders uit voor een paasontbijt in de speelzaal. Na het ontbijt zijn er twee vieringen in de aula. Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd. De eerste viering is om 9:45 uur voor de groepen A, B, 3/4, 5B, 6 en 8. De tweede viering om 10:30 uur voor de groepen C, 3, 4, 5A en 7. Ouders zijn van  harte welkom bij de viering.

Dit jaar leren we over het jodendom. Pesach is het feest waarin de vrijheid wordt gevierd, het herdenkt de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. In Egypte waren joden slaven. Pasen en Pesach liggen in de kalender vaak dicht bij elkaar, maar vertellen dus allebei een heel ander verhaal. Op 4, 5 en 6 april leren we over Pesach. Er komt een leskist op school en een aantal groepen gaan naar het Joods Historisch Museum.

In gesprek over levensbeschouwing op de Bron (4 april)

Alle ouders zijn uitgenodigd voor een gesprek met elkaar, de MR en de OR over levensbeschouwing op de Bron. Het gesprek wordt geleid door Lizzy van Wijnen, zij is humanistisch begeleider van Arkade en ondersteunt de lessen levensbeschouwing op school. We beginnen om 9.00 uur en het gesprek duurt tot 10.30 uur.

Groepsdoorbroken lessen beeldende vorming

Sinds twee weken worden de groepen 3 tot en met 8 door elkaar gehusseld voor de lessen beeldende vorming op vrijdagmiddag. Op deze manier kunnen we lessen die meer voorbereidingstijd vragen uitvoeren en kunnen de kinderen elkaar helpen. Het is leuk om te zien dat leeftijd daarin niet leidend is, maar juist creativiteit en durven uitproberen.

Communicatie

Tijdens de bijeenkomst in januari hebben we naast alle complimenten ook een belangrijk aandachtspunt van jullie meegekregen: communicatie! Eerder aan de bel trekken, informeren over het proces en laten merken dat we ergens mee bezig zijn.

We nemen dit ter harte en willen daar ook echt verbetering in brengen. Met twee ouders, Pien van de Ploeg (moeder van Joan en Olaf) en Martine Borreman (moeder van Marick) zijn we een communicatieplan aan het maken. Dat plan moet helderheid scheppen in de kanalen waarlangs informatie jullie bereikt en ook de tijdigheid verbeteren. Pien en Martine zijn beiden werkzaam als communicatieadviseur.

Om te weten hoe jullie het liefste geïnformeerd willen worden, nemen enkele bovenbouwleerlingen binnenkort een 'bij de deur-enquête' bij jullie af. 

Projectmedewerkers gezocht

In de week van 18 juni hebben we een project met de hele school over Spelen. Het is een project waarin geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, drama, beeldende vorming, muziek en dans allemaal verweven zijn. Het project speelt zich af in onze eigen buurt. Het thema is bekend en de omgeving is bekend, maar verder staat alles nog open. Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om mee te denken over de uitwerking en mee te doen in de uitvoering.

Het project wordt afgesloten op vrijdagmiddag en daar achteraan organiseert de ouderraad dan meteen een schoolfeest. Vind je het leuk om hieraan mee te werken? Meld je dan aan via de mail op r.de.vries@askoscholen.nl en houdt 11 april van 9 tot 11 vast vrij in je agenda.

Belangrijke data op een rij

23 maart          Open ochtend voor geïnteresseerde ouders

28 maart          Nationale rekendag (geen speciale activiteiten voor ouders)

29 maart          Paasontbijt en paasviering voor ouders en kinderen

29 maart          kinderen om 12 uur vrijdag

30 maart          Goede vrijdag, de school is gesloten

2 april               2e paasdag, de school is gesloten

3 april               studiedag, de kinderen zijn vrijdag

4 april               In gesprek over levensbeschouwing

11 april             voorbereidende bijeenkomst projectweek

12 april             dansdag met afsluitend een voorstelling

26 april             sportdag

27 april             koningsdag: vrij!

 

 

 

 


 • Een reactie van het ASKO bestuur over de teveel ontvangen gelden
 • Informatie over Pasen en Pesach op de Bron
 • Collecte voor rolstoelbus voor de familie Kollar
 • Uitnodiging voor gesprek over lessen levensbeschouwing
 • Communicatie op de Bron
 • Projectmedewerkers gezocht
 • Belangrijke data voor de komende 2 maanden


Foto's

Video's

Meer informatie