Nieuwsbrief 14.0: volgend schooljaar.

  • Gemaakt op: 4-7-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Volgend schooljaar: het overblijfformulier

Jullie hebben allemaal een mail gehad van juf Truus met daarin een formulier om in te vullen voor het overblijven volgend jaar. Er zijn nog maar weinig formulieren retour en voor een soepele overgang, planning en financiële administratie is het wel wenselijk dat we voor de vakantie alle formulieren ingevuld retour hebben. Er liggen formulieren klaar op de 1e verdieping voor degenen die het makkelijker vinden om even handmatig in te vullen.

Volgend schooljaar op de Bron: vakanties en vrije dagen

De MR heeft ingestemd met de volgende vakantie- en studiedagenplanning:

​Vakanties
​Zomervakantie (6 weken)
Vr 21 juli t/m vr 1 september​
​Herfstvakantie (1 week)
Ma 23 oktober t/m vr 27 oktober​
​Kerstvakantie (2 weken)
Ma 25 december t/m vr 5 januari​
​Voorjaarsvakantie (1 week)
Ma 26 februari t/m vr 2 maart​
​Meivakantie (2 weken)
Ma 30 april t/m vr 11 mei​
​Zomervakantie (6 weken)
Vr 20 juli t/m vr 31 augustus 2018​
​Feestdagen
​30 maart en 2 april
Goede Vrijdag en Pasen​
​27 april
Koningsdag​
​21 mei
Pinksteren​
Studiedagen (kinderen vrij)
​Ma 4 september 
​offerfeest
​Do 5 en vr 6 oktober
​Di 5 december
​vrij vanaf 12.00 uur
​Wo 6 december
​Wo 13 december (Chanoeka)
​Do 21 december
​continurooster tot 14.00 uur
​Wo 7 februari
​Di 3 april (pesach)
​Do 14, vr 15 en maandag 18 juni
suikerfeest​


De meeste vakanties worden door de rijksoverheid gepland.

Volgend schooljaar op de Bron: lestijden

De MR heeft ingestemd met een kleine wijziging in de schooltijden. Vanaf komend schooljaar gaan de groepen 3 en 4 op woensdag tot 12.30 uur naar school (dat is nu tot 12.00 uur). Met deze relatief kleine wijziging realiseren we veel flexibiliteit in de planning. Hierdoor komt meer tijd beschikbaar voor studiedagen waarin we werken aan onderwijskwaliteit en kunnen we de werkdruk verlichten.

Nieuw: de Kusjesbel

Om de lessen op tijd te laten beginnen introduceren we een nieuw signaal: om 8.40 uur hoor je in het gebouw de Kusjesbel. De Kusjesbel klinkt als een zoemer en is het signaal om afscheid te nemen zodat we om 8.45 kunnen starten. Kom je je kind brengen nadat de kusjesbel is gegaan, dan neem je afscheid op de gang en kunt het lokaal niet meer in. De kinderen zijn op de hoogte van deze afspraak en gaan ons helpen om ons er aan te herinneren.

7 juli  sponsoractie en benefietconcert Muziek op School

Win de Grote Sponsor Stoelendans
Kleuters, midden- en bovenbouw gaan de uitdaging aan. Hoeveel rondes hou je het vol en hoeveel gaan ouders, opa's en oma's en vrienden betalen voor elke gedanste ronde?  Op 23 juni krijgen de kinderen het sponsorformulier mee en kunnen ze sponsors gaan werven.

Benefietconcert Summer Sing A Long
Tussen 17.00 uur en 18.30 is er een muzikaal feest in de Nassaukerk.
In twee keer treden alle groepen van De Bron op met hits als: The Lion Sleeps Tonight en Let it Go.
Zing mee en kom luisteren. Kaarten kosten € 2 per persoon.
We hopen op een flinke opbrengst voor de Stichting Muziek op School. We zijn ons tiende jaar ingegaan en hopen nog lang kinderen op De Bron muziekles te kunnen geven.

Zin om bij de stoelendans te helpen? Mail naar:  marja.morlang@xs4all.nl

Uitnodiging: gesprek over Islamitisch Onderwijs

Op dinsdagmiddag 11 juli organiseren alle Amsterdamse scholen samen met de gemeente een gesprek over de vraag: wat willen we met het groeiend islamitische onderwijs in Amsterdam? De bijeenkomst is in de middag van 14.00 tot 17.00 uur. De plaats wordt nog bekend gemaakt. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om aan dit gesprek deel te nemen.

Komende activiteiten:

​3-6 juli
Kamp groep 8 ​Groep 8​
​7 juli
Concert​​Alle groepen
Benefiet t.b.v.stichting Muziek op School​
​11 juli
Stadsgesprek​​Ouders
​Scholen BO/VO in gesprek met ouders over islamitisch onderwijs.
​14 juli
Sportdag​Groep 3 t/m 8​​We hebben tenminste 32 hulpouders nodig
​17 juli
Musical​Groep 8​
​20 juli
Laatste schooldag​


En verder nog allerlei activiteiten in de groep..

​Beste ouders,

in de vorige nieuwsbrief hadden we wel 5 weken meivakantie: dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bijgaand de juiste data. En ik kreeg een vraag over maandag 4 september: dat is inderdaad een vrije dag voor de kinderen. Het is dan offerfeest en we weten uit ervaring dat veel lerrlingen dan een vrije dag aanvragen. Op deze manier kan iedreen een dagje langer op vakantie blijven. En natuurlijk krijgen jullie nog een mooie kalender, daar wordt al aan gewerkt!

Met vriendelijke groet,

Riemke de Vries.

Foto's

Video's

Meer informatie