Nieuwsbrief 3

  • Gemaakt op: 5-10-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: SharepointDesigner
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​

Buitengym in het Woeste Westen
Deze week zijn we buiten gaan gymmen! Onder een stralende zon deden we het Smokkelspel. Rennen, tikken, zoeken en ook rekenen! 

Ad en Eefje en het verloren paradijs
Groep 5 en 7 zijn al geweest en groep 6 en 8 gaan komende week naar een voorstelling met aansluitend een bezoek aan Artis. Ad & Eefje (en het verloren paradijs) vertelt met prachtige jazzy popmuziek, zang en humor een junior-versie van het verhaal van Adam en Eva. Het gaat over twee kinderen die uit het paradijs vallen en samen een nieuwe wereld moeten opbouwen. Maar de vraag is hoe je dat doet, terwijl alles om je heen verandert en niet meer veilig is. Langzaam gaan Ad & Eefje geloven dat het kan. Dat hun zelfgemaakte tuin misschien wel de allermooiste ooit wordt! 
In de voorbereidende en verwerkingslessen leggen we de verbinding met onze realiteit. Hoe ziet het paradijs er voor jou uit? En hoe voor een vluchteling? 

Een operazangeres in de school!
Muziekjuf Nynke had voor alle kinderen van de Bron een verrassing geregeld: op vrijdag 25 september kwam de sopraan Machteld van de Putte zingen in de groepen. Eerst vertelde zij kort over de opera en daarna zong ze de aria ‘O sole mio. Niet alle kinderen vonden de muziek mooi, maar het maakte wel indruk op alle kinderen. Machteld verklapte ook nog het geheim van de toneelkus. Ook handig in het gewone leven!

Op bezoek in de supermarkt
Bij de kleuters sluiten we deze week het thema ‘Winkel’ af. We hebben gerekend, spullen geprijsd, betaald en geld terug gegeven en toen we dat allemaal geoefend hadden in de klas, zijn we naar de echte winkel op excursie geweest. We keken naar grote en kleine artikelen en wat het duurste was. We keken wat er achter de schermen met de lege flessen gebeurde en ….. we mochten meehelpen bij de kassa!

Themaochtend in de ouderkamer over ruzie en conflicten
De opkomst was groot op 23 september. Ruzie komt in de beste gezinnen en tussen de beste vrienden voor! Tijdens de ochtend bleek dat veel ouders graag meer verdieping wilden. Zij worden op hun wenken bediend: 28 oktober workshop Ruzie en Conflicten van 9 tot 11 uur. Jullie kunnen je voor deze ochtend opgeven bij Petra.  

Groep 8 in actie
Juf Valbona is plotseling naar Albanië moeten afreizen in verband met een ernstig ziek neefje. Inmiddels is hij geopereerd en in behandeling in Duitsland. Ziekenhuizen en verzekeringen in Albanië zijn natuurlijk onvergelijkbaar met de situatie in Nederland. Groep 8 is erg geraakt door het verhaal en heeft zijn emoties omgezet in actie: met de verkoop van zelfgemaakt gebak hebben ze een mooi bedrag opgehaald om hun juf te ondersteunen.

Oudertevredenheidsonderzoek (OTO)
 Via de mail hebben jullie een uitnodiging gekregen voor het OTO. Eén mail voor het aanmaken van een  wachtwoord en een 2e mail met een link naar de vragenlijst. Willen jullie tijd vrij maken om de vragenlijst in te vullen? We willen graag leren van jullie feedback. De ouders van de taalcursus hebben de vragenlijst ook ingevuld: met zijn allen in de mediatheek zodat ze elkaar konden helpen. 

In actie voor Griekenland
Woensdag j.l. konden ouders van de Bron spullen doneren voor Griekenland. Dat hebben jullie in grote getale gedaan. De opbrengst van de actie is boven verwachting. Via www.hulpkaravaangriekenland.nl kun je volgen wat er met de spullen gebeurd. Alle vrijwilligers die deze actie zo snel mee hebben opgepakt: BEDANKT!

7 oktober Thee met thema in de ouderkamer: handen uit de mouwen
Woensdag aanstaande maken we een actielijst voor de activiteiten van de ouderraad voor dit schooljaar. Wie neemt het voortouw in welke activiteit en wat zijn de voorbereidingen die we moeten treffen? 
Ben je niet in de gelegenheid om woensdag te komen en wil je wel meehelpen verderop in het jaar, geef je dan op bij Petra.

9 oktober Open Ochtend op alle ASKO-scholen
De Bron is één van de basisscholen die valt onder het schoolbestuur van de ASKO. Alle 32 ASKO scholen in Amsterdam, Weesp, Muiden, Badhoevedorp, Duivendrecht en Landsmeer bieden kwalitatief goed onderwijs en onderscheiden zich in sfeer en onderwijsconcept. Op vrijdag 9 oktober houden alle ASKO-scholen een Open Ochtend. 

Jullie en jullie kinderen zijn de beste ambassadeurs voor onze scholen. Zijn je buren of vrienden op zoek naar een basisschool voor hun kleuter? Gun je hen ook zo’n fijne basisschool net als je eigen kind? Nodig hen dan ook uit voor de Open Ochtend. Iedereen is van harte welkom! 
Wanneer: vrijdag 9 oktober 
Waar: locaties, zie www.askoscholen.nl 

Ouderbijdrage
Namens de MR hebben jullie in je mail een brief ontvangen voor de ouderbijdrage. Voor het komende schooljaar 2015/2016 wordt de ouderbijdrage:

Voor 1 kind          €   50,-
Voor 2 kinderen  €   90,-
Voor 3 kinderen  € 130,-
Voor 4 kinderen  € 170,-

Dat is een kleine verhoging ten opzichte van vorige jaren. Omdat alle activiteiten duurder worden en de bijdrage jarenlang niet was bijgesteld, vonden we het nodig dat dit jaar wel te doen. Zo kunnen we ook komend jaar nog steeds alle activiteiten blijven organiseren.
U mag uiteraard ook meer betalen, heel graag zelfs. Van dat extra geld kunnen we meer leuke activiteiten voor de kinderen organiseren. 

Zodra de afrekening van het afgelopen schooljaar bekend is, wordt deze op de website van de Bron gepubliceerd. Wij vragen u de ouderbijdrage voor 25 oktober over te maken op bankrekening 
IBAN NL53INGB066.82.97.832 onder vermelding van de naam van uw oudste kind.

Nieuwe juf in de voorschool!
Sinds deze zomer is Jacobine aan het werk in de voorschool en sinds deze week heeft zij versterking gekregen van een nieuwe vaste collega: Caroline Anderiesen. 

Schoolplan 
Tijdens de studiedagen hebben we ons gebogen over het Schoolplan. Dit is een 5-jarenplan waarin we onze ambities beschrijven en in de tijd wegzetten. De MR heeft tijdens de laatste vergadering ingestemd met het schoolplan en jullie kunnen het downloaden vanaf de website. Wij hebben er erg veel zin in om met onze plannen aan de slag te gaan!

Buitengym in het Woeste Westen, Ad en Eefje en het verloren paradijs, Een operazangeres, Actie Griekenland en 9 oktober Open Ochtend op alle ASKO-scholen.​

Foto's

Video's

Meer informatie