Nieuwsbrief 1.0

 • Gemaakt op: 27-9-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​​​​​En we zijn weer begonnen…. de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar

De eerste twee weken stonden in het teken van (hernieuwd) kennismaken. Bijna iedere groep heeft nieuwe leerlingen gekregen of is samengevoegd met een andere groep. En bijna alle leerlingen hebben een nieuwe juf of meester gekregen. Belangrijk om daar goed aandacht aan te besteden, zodat we het hele jaar fijn samen kunnen werken in de klas. De eerste week van deze spannende periode sloten we af met het Openingsfeest. Net als vorig jaar begon dat feest met de ouders in de groep. De opkomst was hoger dan vorig jaar. Fijn dat veel ouders er tijd voor vrij konden maken. Met een gezamenlijke activiteit uit de Vreedzame School worden de ouders ook deel van de groep. Daarna naar buiten waar we met muziek, spelletjes, schmink en eten elkaar verhalen konden vertellen over de vakantie. Het is erg leuk om te zien hoe we erin slagen met relatief kleine middelen, met elkaar een hele feestelijke sfeer te creëren.

Een week later kenden we elkaar nog beter en hadden we naast de afspraken over de sfeer in de groep, ook afspraken gemaakt over taken in de klas en werkafspraken. We waren klaar om er weer vol tegenaan te gaan. Vrijdag 14 september sloten we de kennismakingsperiode daarom af met de Muziekkaravaan. Veertien docenten van Aslan stonden ons 's ochtends op te wachten met live-muziek en hebben de leerlingen begeleid naar het optreden om 13 uur 's middags. (Ook dit jaar krijgen we trouwens weer muziekles van meester Rachid. En gaan kinderen uit groep 6 en 7 weer aan de slag met componeren en keyboard spelen. In dit college legt professor Erik Scherder in een kwartier uit wat muziek doet in en met onze hersens. Erg informatief en toegankelijk. En het maakt meteen duidelijk waarom we graag tijd vrij maken voor muziekonderwijs). ​​ 

Op 13 september  tenslotte kwamen jullie in grote getale naar school voor de informatieavond. In een warme aula schetsten we de belangrijkste ontwikkelingen voor het komende schooljaar. En brachten we nog even de belangrijkste afspraken in herinnering. Het zijn vanzelfsprekende regels die je hier nog even na kunt lezen. Daarna vertelden de leerkrachten in iedere groep welke ontwikkelingen de leerlingen het komende schooljaar door gaan maken. Welke vakken en lesstof worden behandeld, welke materialen worden gebruikt, welke sociaal-emotionele ontwikkeling doorlopen ze dit jaar en hoe zal dat zich uiten in de groep. De sociaal-emotionele ontwikkeling  tijdens de basisschool staat op hoofdlijnen beschreven in dit artikel. Heb je de informatieavond gemist? Check even bij de klassenouder welke afspraken zijn gemaakt.  

 Bekende en nieuwe afspraken op de Bron

De lessen beginnen op tijd

 • ​​Inloop vanaf 8.30: binnen=beginnen
 • 8.45 start van de les, ouders buiten het lokaal
 • ​te laat? Groep 1 t/m 5: Kinderen gaan zonder hun ouders stil het lokaal in.                                                       Groep 6 t/m 8: Kinderen wachten voor het lokaal tot de leerkracht ze binnenroept.                                              Te laat komen wordt genoteerd.

We zijn een gezonde school

 • 10 uur water en fruit
 • 12 uur gezonde lunch
 • verjaardagen: kleine,feestelijke traktatie
 • ​gymmen in gymkleren

Aan het einde van de schooldag

 • Gaan alle leerlingen op de 2e verdieping via de zijdeur naar buiten
 • Gaan alle leerlingen op de 1e verdieping door het centrale trappenhuis​
 • Gaan alle kleuters met hun ouders of de opvang via het gele hek naar buiten
 • De tussendeur gaat op slot
 • Kleuters krijgen een eigen step-parkeerplaats in het lege kleuterlokaal
 • ​Kinderen die naar de opvang gaan lopen via het zij-trappenhuis naar de verzamelplek van de opvang.

Ouderkoor en ukelele band

Op vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur kunnen ouders zingend hun dag beginnen op de Bron. Zangdocente Marijke Faber oefent met jullie leuke samenzang, je leert wat over stem en ademhalen en zingt pop- en wereldmuziek. Meerstemmig zingen en ritmische stemimprovisatie staat ook op het programma. Iedereen kan zingen, laat je niet weerhouden door oordelen van jezelf of anderen over je stem. Er zijn geen kosten aan deze workshops verbonden, maar je kunt wel iets in de hoed doen. De workshops zijn een activiteit van de Stichting Muziek op School. Muziek op School zorgt er ook voor dat acht leerlingen van de Bron gratis pianoles krijgen van Renate Jörg. Vrijdag 30 september is de tweede zangworkshop. Kon je er de eerste keer niet bij zijn? Je bent vrijdag van harte welkom.

Ukeleleband

Vanochtend klonken er weer ukelele-tonen op de begane grond!. De Bron-band heeft de draad weer opgepakt en zal ook dit jaar weer allerlei feesten opvrolijken met hun muzikale bijdrage. Ukelele spelen is makkelijk te leren en er zijn op school ukeleles verkrijbaar voor ouders die het wel eens willen proberen. Interesse? Je kunt je melden bij Irene Guerrand via bron.or@askoscholen.nl .

Cursus Taal en Ouderbetrokkenheid

Ook dit jaar verzorgt Jael weer een Nederlandse taalcursus. De onderwerpen hebben met school te maken. We lezen de nieuwsbrief, bekijken de lesmethodes en we bespreken activiteiten die in de groep gebeuren.
Alle ouders die werken bij de overblijf en nog niet zo goed Nederlands spreken, doen verplicht mee. De lessen zijn op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan bij Wies, Marlijn en/of Riemke.

 Levensbeschouwing schooljaar 2016-2017

Vorig schooljaar hebben de kinderen nader kennis gemaakt met het hindoeïsme. We stonden stil bij het lichtfeest Divali en het lentefeest Holi.
Dit jaar staat het christendom in de spotlights. Jaarlijks staan we al uitgebreid stil bij Kerstmis en Pasen, maar dit jaar geven we daar meer context bij. Ouders die mee willen denken over de invulling zijn van harte uitgenodigd om op 3 oktober van 8.45 tot 9.45 uur. Laat ons even weten of je komt: bron.info@askoscholen.nl

 Cursus Vreedzame School voor de overblijf

Alle medewerkers van de overblijf volgen op dit moment een cursus Vreedzame School. Gedurende drie ochtenden leren zij de taal en technieken die de leerkrachten in de klas ook gebruiken. We verwachten dat dit bijdraagt aan een prettige sfeer tijdens de overblijf. De eerste bijeenkomst is geweest en alle overblijfjuffen waren enthousiast!

 Studie-2-daagse in Castricum

Donderdag en vrijdag j.l. waren we met het Bron-team op pad. Er stonden diverse workshops op het programma ter lering én vermaak. Zo hebben we weer een workshop Vreedzame School gehad en een workshop over verrijkingsonderwijs (ook wel plus-onderwijs genoemd). Zang stond op het programma,​ aerial yoga (!) en we hebben veel intervisie gedaan. Een prima investering!

 Op 30 september komt de schoolfotograaf
Die vrijdag worden er klassenfoto's en individuele foto's gemaakt. Als je met je gezin op de foto wil, of broertjes en zusjes samen, dan kan dat op woensdag 5 oktober. Er hangen vanaf dinsdag intekenlijsten in de ouderhal.

 Wees-stepjes

In het trappenhuis hangen zeker 5 stepjes die al een hele zomer zonder eigenaar zijn. We zullen ze merken met een lintje. Stepjes die er volgende week nog hangen, worden


​​

Foto's

Video's

Meer informatie