Nieuwsbrief 10.0

  • Gemaakt op: 9-5-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​​​​​​​Dansdag

Dinsdag a.s. maken we met de hele school onder begeleiding van professionele dansers een dansvoorstelling genaamd ‘De muizenkraker’. De voorstelling wordt gegeven in de gymzaal van de Elisabeth Paulus school: Spaarndammerstraat/Zaandijkstraat. Aanvang 14.30 uur.

We hebben die dag een continu-rooster: alle kinderen eten op school. De voorstelling zal circa een uur duren.

Kinderen die naar de naschoolse opvang gaan, worden door ons gebracht. We zoeken nog een paar ouders die de gymzaal met ons om willen toveren tot een theaterzaal: dinsdag van 13.00 tot 14.30 uur. Aanmelden bij r.de.vries@askoscholen.nl

SAVE THE DATE: Avond4daagse Westerpark 2017 van maandag 12 t/m donderdag 15 juni

Omdat de inschrijving voor groepen sluit ín de junivakantie van De Bron, moeten we vóór de junivakantie alles rond hebben. Daarom start de inschrijving op school relatief vroeg: volgende week krijgen de kinderen het inschrijfformulier mee van hun juf of meester! Vorig jaar hadden we een record aantal Bron-lopers: bijna honderd op de 5km en 20 op de 10km. Gezien het elk jaar toenemende enthousiasme gaat dat record vást sneuvelen!

HERINNERING: Heeft u de Ouderbijdrage al betaald?

Voor wie nog niet betaald heeft: graag nog even uw aandacht voor de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Wilt u het geld (1e kind € 50, volgende kinderen € 45) zo spoedig mogelijk overmaken naar bankrekening NL53INGB0668297832 tnv. De Bron? Graag onder vermelding van de naam van uw oudste kind. Hartelijk dank.

De Ouderraad zal - net als vorig jaar - de ouders van wie we niets ontvangen hebben, nog een keer persoonlijk benaderen. Misschien heeft u nog vragen, of is er een bijzondere reden dat u niet kunt of wilt betalen. U kunt ook zelf een mailtje sturen, aan de Ouderraad (bron.or@askoscholen.nl) of aan Truus Tiel van de administratie (t.tiel@askoscholen.nl).​

Op tijd!

De zomertijd is al weer een tijdje in gegaan, we hebben vakantie achter de rug, dus iedereen is uitgerust. Kortom, niets staat meer in de weg om op tijd op school te komen. Zoals jullie weten registreren wij laat-komers. Komende week krijgen kinderen die te vaak (meer dan 3x tussen twee vakanties in) te laat komen een overzicht mee naar huis van die registratie. Na de junivakantie gaan de overzichten van degenen die zich niet verbeterd hebben naar Leerplicht.

Een overzicht van de activiteiten tot de zomervakantie

​9 mei​Dansdag​Hele school​continurooster met uitvoering om 14.30 uur
​17 mei​Opera Hondehartje​Groep 6 t/m 8​Met de boot naar de Stopera en terug
​23 meiMR vergadering​​MR+geïnteresseerde ouders​Aanvang 17.00 uur
​26 mei-5 juni​Vakantie​Hele school
​6 juni​Studiedag​Alle leerkrachten​Kinderen vrij. Thema's Vreedzame School en Passend Onderwijs
​12-15 juni​Avondvierdaagse​Hele school​vanaf groep 5 kunnen de kinder5en 10 km makkelijk aan (zeggen meester Milco en juf Riemke)
​16 juni​Thee met de directie​Geïnteresseerde ouders​VS en beleidsplan Sociale Veiligheid: zinvol straffen op de Bron
​23 juni​Schoolreisje​Hele school​1/2 Sprookjeswonderland, 3/4 Drievliet
​28 juni​Studiedag​Alle leerkrachten​Kinderen vrij, CITO analyse en rapporten maken
​3-6 juli​Kamp groep 8​Groep 8

​7 juli​Concert​Alle groepen​Benefiet tbv stichting Muziek op School
​14 juli​Sportdag​Groep 3 t/m 8
​17 juli​Musical​groep 8
​20 juli​Laatste schooldag​Hele school

​ 

En verder nog allerlei activiteiten in de groep.

Enquete verkeersveiligheid ​Het betreft een enquete van de gemeente Amsterdam over de verkeersveiligheid rondom de school. Invullen kan t/m 12 mei. De brief vindt u onder onderstaande link:

enquete verkeersveiligheid

Foto's

Video's

Meer informatie