Nieuwsbrief 15.0

  • Gemaakt op:
  • |
  • Gewijzigd op: 13-7-2007 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

De stoelendans

Nooit geweten dat je zoveel lol kunt hebben bij de stoelendans! Met een heuse ronde-miss hebben we op het plein gedanst. Er waren prijzen voor de winnaar. Ook de juffen en meesters deden een rondje en meester Mitchel was de winnaar. Maaaar… werd u wel gesponsord meester?

 's Middags lieten de bovenbouwers zien dat je nooit te oud bent voor een stoelendans.

Concert Muziek op School

 De benefietactie voor de pianolessen op de Bron werd afgesloten met een concert in de Nassaukerk. Ieder jaar krijgen kinderen in groep 6 keybordles op vrijdagmiddag. Kinderen die het heel erg leuk vinden, loten mee voor een jaar lang pianoles bij juf Renate. Om iedereen de kans te geven zijn muzikale talent te laten ontwikkelen, sponsort Muziek op School die lessen. In de Nassaukerk konden de leerlingen die al een tijdje les krijgen, de groepen begeleiden bij het Disneylied dat ze ten gehore brachten.

Nog wat geld om te sponsoren over? Het rekeningnummer van Muziek op School is NL63INGB 0004106060.

De Kinderwijkraad geeft een feest!

In de Kinderwijkraad zitten kinderen van de drie vreedzame scholen in Westerpark. Gezamenlijk hebben zij een manifest opgesteld waarin ze af hebben gesproken hoe kinderen uit de wijk met elkaar omgaan op het van Beuningenplein.

Het opstellen van het manifest was een leerzaam proces: per school is er een vertegenwoordiging afgevaardigd die namens de kinderen van de Bron sprak en die voorstellen uit de kinderwijkraad weer toetste bij de Bron-leerlingen.

Het blijft niet bij praten en vergaderen in de Kinderwijkraad. Er staat een nieuwe activiteit op stapel. Komende woensdag hebben zij een Vreedzame dag georganiseerd voor alle kinderen, ouders, belangstellenden, ondernemers en anderen uit de buurt. Komt allen!

10-minutengesprek

Binnenkort gaan de rapporten mee naar huis. Bij het rapport zit voor de leerlingen uit groep 3 t/m 7 een evaluatieformulier om samen je kind terug te kijken op het afgelopen half jaar en vooruit te kijken naar volgend schooljaar.

Bij dit rapport wordt niet voor iedereen 10-minutengesprek gepland, maar kunnen ouders dit zelf aanvragen als ze daar behoefte aan hebben. De evaluatieformulieren willen we graag allemaal lezen. Mogen we een kopietje maken van het ingevulde formulier?

Hulp gezocht voor de sportdag op 14 juli

Vrijdag 14 juli gaan we weer met de groepen 3 t/m 8 sporten bij voetbalclub SDZ. We komen nog een paar ouders tekort. Dit jaar hebben we de sportdag zo georganiseerd dat de ouders de spelletjes begeleiden. Je ziet je kind(eren) dus altijd sporten! Willen jullie kijken op de deur van het klaslokaal of de groep van je kind(eren) nog hulp nodig heeft?

Oudertevredenheidsenquête

Binnenkort ontvang je een mail met een uitnodiging om de oudertevredenheidsenquete in te vullen. In overleg met de MR hebben we besloten om de enquête nog voor de vakantie te verspreiden. Twee jaar geleden kregen we feedback dat het schooljaar nog te kort begonnen was om de enquête goed in te vullen. We realiseren ons dat dit een drukke periode is, maar hopen dat jullie er toch even tijd voor willen maken. Je hebt als ouder ruimschoots de mogelijkheid je bevindingen, mening en adviezen te geven in deze enquête.

De vragenlijst is door school en MR samen opgesteld. Het is voor ons van groot belang om te weten hoe jullie over alles denken, zodat we met de belangrijkste uitkomsten aan de slag kunnen. In het nieuwe schooljaar zullen wij jullie dan ook op de hoogte brengen van de uitkomsten en wat wij daarmee gaan doen. We hopen dan ook van harte dat jullie de enquête massaal inleveren voor 28 jullie en van jullie laten horen! Heb je hulp nodig bij het invullen? Dan kun je de vragenlijst op school invullen tijdens de Nederlandse les op dinsdag en donderdag.

Uitnodiging: gesprek over Islamitisch Onderwijs

Op dinsdagmiddag 11 juli organiseren alle Amsterdamse scholen samen met de gemeente een gesprek over de vraag: wat willen we met het groeiend islamitische onderwijs in Amsterdam? De bijeenkomst is in de middag van 14.00 tot 17.00 uur. Adres: het Sieraad, Postjesweg.

Een overzicht van de activiteiten tot aan de zomervakantie 

​11 juli
Stadsgesprek​
​ouders
Scholen voor BO  en VO gaan met ouders in gesprek over islamitisch onderwijs: het Sieraad, Postjesweg​
​12 juli
Feest Vreedzame Wijk​
iedereen​De Kinderwijkraad geeft een feest op het van Beuningenplein​
​14 juli
Sportdag​
Groep 3 t/m 8​
We hebben tennminste 32 hulpouders nodig​
​17 juli
Musical​
Groep 8​
​20 juli
Laatste schooldag​Hele school​

 

Alle hulpouders bedankt

Bedankt lieve ouders voor alle tijd, moeite en energie die jullie stoppen in het begeleiden van alle activiteiten die het op school extra leerzaam en leuk maken. Zonder jullie inzet geen leeskilometers, rekentijgers, uitjes naar de kinderboerderij, sportdag, Avond4Daagse, voorleesochtenden, 3D-kuntsels, experimenten en proefjes, luisvrije hoofden enzovoorts enzovoorts.

Namens de ouderraad zal de leerkracht je uitnodigen om een lekker zeepje uit te kiezen in de aula.

Volgend jaar vioolles op de Bron

We krijgen nog meer muziek op school: vanaf 6 september geeft Saskia van der Giessen na schooltijd vioolles op de Bron. Zij is een collega van juf Renate en zeer ervaren als viooldocent voor kinderen. Ze heeft een aantal plekken vrij voor nieuwe leerlingen. Kinderen van de Bron krijgen voorrang bij inschrijving. Je kunt contact met haar opnemen via swinging violin@hotmail.com

Volgend schooljaar: het overblijfformulier

Jullie hebben allemaal een mail gehad van juf Truus met daarin een formulier om in te vullen voor het overblijven volgend jaar. Er zijn nog maar weinig formulieren retour en voor een soepele overgang, planning en financiële administratie is het wel wenselijk dat we voor de vakantie alle formulieren ingevuld retour hebben. Er liggen formulieren klaar op de 1e verdieping voor degenen die het makkelijker vinden om even handmatig in te vullen.

Volgend schooljaar op de Bron: vakanties en vrije dagen

De MR heeft ingestemd met de volgende vakantie- en studiedagenplanning:

​Vakanties
​Zomervakantie (6 weken)
Vr 21 juli t/m vr 1 september​
​Herfstvakantie (1 week)
Ma 23 oktober t/m vr 27 oktober​
​Kerstvakantie (2 weken)
Ma 25 december t/m vr 5 januari​
​Voorjaarsvakantie (1 week)
Ma 26 februari t/m vr 2 maart​
​Meivakantie (2 weken)
Ma 30 april t/m vr 11 mei​
​Zomervakantie (6 weken)
Vr 20 juli t/m vr 31 augustus 2018​
​Feestdagen
​30 maart en 2 april
Goede Vrijdag en Pasen​
​27 april
Koningsdag​
​21 mei 
​Pinksteren
​Studiedagen (kinderen vrij)

​Ma 4 september
offerfeest​
​Do 5 en vr 6 oktober
​Di 5 december
vrij vanaf 12.00 uur​
​Wo 6 december
​Wo 13 december
Chanoeka​
​Do 21 december
continurooster tot 14.00 uur​
​Wo 7 februari
​Di 3 april
Pesach​
​Do 14, vr 15 en ma 18 juni
Suikerfeest​


De meeste vakanties worden door de rijksoverheid gepland.

Volgend schooljaar op de Bron: lestijden

De MR heeft ingestemd met een kleine wijziging in de schooltijden. Vanaf komend schooljaar gaan de groepen 3 en 4 op woensdag tot 12.30 uur naar school (dat is nu tot 12.00 uur). Met deze relatief kleine wijziging realiseren we veel flexibiliteit in de planning. Hierdoor komt meer tijd beschikbaar voor studiedagen waarin we werken aan onderwijskwaliteit en kunnen we de werkdruk verlichten.

​Beste kinderen en ouders,

in deze nieuwsbrief foto's van de steolendans en het concert, een uitnodiging voor het feest van de Kinderwijkraad op woensdag 12 juli a.s., nog hulpouders gezocht voor de sportdag op 14 juli en veel meer.

Veel leesplezier.

Het team van de Bron

Foto's

Video's

Meer informatie