Nieuwsbrief 2.0

  • Gemaakt op: 14-10-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​'Bedankt voor die bloemen'

Op de dag van de leerkracht zijn we blij verrast met tekeningen, bloemen, een mooie poster en meer verwennerij. Bedankt voor al jullie attenties! Fijn dat jullie onze inspanningen waarderen.

 Opa en oma in de klas

Natuurlijk hebben we lekker veel voorgelezen en zelf gelezen in de klas. En wat leuk dat er opa's en oma's kwamen om dat te doen!

Ouderbijdrage

Het is weer tijd om de ouderbijdrage te betalen. We  hebben al geld uitgegeven aan het openingsfeest en na de herfstvakantie komen de feestmaanden er weer snel aan. De ouderbijdrage is € 50 voor het oudste kind en € 45 voor alle volgende kinderen. Het geld moet worden overgemaakt naar NL53INGB 06682 97832.

Gouwe ouwe

 Iedereen kent natuurlijk Anita van de Toverbal. Maar wisten jullie dat Japie tijdens de overblijf de Toverbal open houdt? Door bezuinigingen moest Anita de Toverbal tussen de middag sluiten. Gelukkig hebben we Japie gevonden. Hij is vrijwilliger geworden bij de overblijf en beheert de Toverbal vanaf 11.30 uur 's morgens. Hij zorgt voor het speelgoed, bewaart de orde mee op het plein en is een meester in het springtouw-draaien!

 Uitjes met de klas

We hebben voor onszelf een overzicht gemaakt van alle uitjes die het komende schooljaar te gebeuren staan. Als Amsterdamse school zouden we iedere dag wel ergens naar toe kunnen gaan, maar dat wordt natuurlijk te gek. We maken daarom jaarlijks een doordachte afweging welk onderwijsaanbod we in de klas geven en wat we buiten de school gaan leren. Daarbij zorgen we er in ieder geval voor dat we aan verschillende vakken aandacht besteden: natuur, beeldende vorming en theater, geschiedenis en aardrijkskunde. Bij de kleuters en de onderbouw proberen we het in de buurt te vinden, in de hogere groepen reizen we door heel Amsterdam. Al deze activiteiten en de reis ernaar toe kosten geld. Daar krijgen we subsidies voor, een deel betalen we ook uit de ouderbijdrage.

Een greep uit de excursies voor dit schooljaar: een bijenles op boerderij de Zimmerhoeve, overleven in de natuur op het Woeste Westen, naar een theatervoorstelling van Muzenis, documentaires kijken tijdens het IDFA, naar het Verzetsmuseum tijdens de geschiedenisles, met de kleuters naar het Concertgebouw, een rockopera in het Rijksmuseum, de Kunstschooldag in groep 8. Iedere groep gaat minstens 4 x per jaar op pad én ook nog op schoolreis! En natuurlijk hebben we daar jullie hulp bij nodig!

Thee met de directie

Op vrijdagochtend stond er geen speciaal thema op de agenda, maar ben ik gaan luisteren naar wat er leeft onder de ouders. Dat heeft weer inspiratie gebracht voor themabijeenkomsten in de ouderkamer en speciale ouderavonden: mobieltjes en andere schermen, hoe ga je daar als ouder mee om? Sociaal-emotionele ontwikkeling: wanneer grijp ik in, wat laat ik gaan? In overleg met Marlijn (oudercontactmedewerker OCM) en Annemiek (ouderkindadviseur OKA) Komen we daar dit schooljaar nog op terug.

 Start van de Breintrein

Vorig schooljaar hebben we voorbereidingen getroffen om het 'plus'onderwijs structureel vorm te geven op de Bron. Die voorbereidingen bestonden uit inventarisatie, analyse, bijscholing en de aanschaf van materiaal. We hebben er nu ook formatie voor vrij kunnen maken. Na de herfstvakantie starten er onder leiding van juf Eefje twee verrijkingsgroepen op woensdagochtend. In deze groepen krijgen leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, groepsdoorbroken onderwijs. In de ene groep zitten leerlingen uit 5 en 6. De andere groep is voor leerlingen uit groep 7 en 8. In de Breintrein ligt het onderwijsaanbod op een hoger abstractieniveau en deelnemers missen instructie van de lesstof van hun eigen leerjaar. Daarom is de Breintrein niet voor alle leerlingen. De ouders van de leerlingen die gaan deelnemen aan de Breintrein worden daarover (nog) geïnformeerd.

Er zijn daarmee nu drie vormen van plus-onderwijs: 1) zelfstandig in de groep, 2) de breintrein en 3) de Day a Week School. Leerlingen kunnen voor meerdere vormen in aanmerking komen.

 Timbafit

Op het laatste ouderfeest én op het openingsfeest 2 september gaf Yuniel Guerra een mini-workshop Timbafit: een vorm van conditietraining op swingende latin muziek. Vond je dat leuk en wil je er meer over weten, mail dan naar yunielguerra@yahoo.es of kijk op www.facebook.com/timbafitamsterdam. De lessen zijn op dinsdag van 18.30u tot 19.45u in buurtcentrum de Horizon, Hembrugstraat 156.

Herfstvakantie met aansluitend een studiedag!

Komende week is er weer tijd om door de bossen te struinen, lekker lang een boek te lezen, samen spelletjes te doen. Logo Buurtexpedities DEF-cropWe kregen bericht over de speciale buurtexpedities die in de herfstvakantie plaatsvinden en daar werden we vrolijk van! Juf op Straat maakt spannende ontdekkingstochten. Ergens in de Jordaan staan vier walvissen op een dak. En waar staat een hotel met een bed breed genoeg voor 8 mensen? Bij elke expeditie krijgen de kinderen een rugzakje met een expeditie-schriftje met opdrachten en tekenmaterialen. De expedities zijn in de Jordaan, op het Wilhelminagasthuis-terrein, in het Westerpark, in De Hallen en in het Lloyd Hotel. De expedities zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. www.mocca-amsterdam.nl/buurtexpeditie Om je aan te melden en voor meer informatie.

Maandag 24 oktober heeft het team een studiedag. We evalueren ons rekenonderwijs en gaan de komende periode voorbereiden. Op dinsdag 25 oktober mogen jullie vanaf 8.30 uur weer lekker naar school.

Theaterlezing 'De Opvoeders'

'Opvoeden moet leuk zijn….maar dat is het niet altijd'. Het Humanistisch Verbond organiseert een theaterlezing door Frank Meester en Stine Jensen (beiden filosoof). Hier kun je meer lezen. In Amsterdam op 22 november in de Nieuwe Liefde. 

Thema-avond 15 november

Hanneke Poot is kinderfysiotherapeut en heeft zich verdiept in verschillen tussen jongens en meisjes. Zij komt op dinsdagavond een workshop geven voor alle geïnteresseerden. Vanaf 19.00 uur, in de aula.

 

 ​

Beste ouders en kinderen van de Bron, 

in deze nieuwsbrief veel voorlezende opa's en oma's, de aankondiging van de Breintrein, een buurtexpeditie voor in de herfstvakantie en nog veel meer om te lezen. 
Maandag 24 oktober hebben wij een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. De opvang is hiervan op de hoogte. 

Fijne vakantie! 

het team van de Bron

Foto's

Video's

Meer informatie