Nieuwsbrief 4.0

 • Gemaakt op: 15-12-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​​Sint in de klas: ​met een paar foto's als sfeerimpressie.

Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen met het versieren van de school

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we zijn ontzettend blij met al jullie inzet om de school in Sint-stemming te brengen.

Vooruitblik naar Kerst

Er liggen nog minstens 8 'gewone' schooldagen in het verschiet voordat alle kerstfeestelijkheden aanvangen, maar kerst zal wel volop merkbaar in de school aanwezig zijn.

Advent Vandaag hebben we in de klassen de eerste adventskaars aangestoken. Omdat het christendom dit jaar centraal staat in het vak levensbeschouwing besteden we aandacht aan deze periode voorafgaand aan kerst. In de loop van de komende weken zullen de andere 3 kaarsen ook worden aangestoken en staan we stil bij de betekenis van kerstmis.

Versieren van de school Op vrijdagmiddag 9 december is de school versierd. Maandag 12 december komen de kerstbomen in de klas. Bij het versieren van de klassen krijgen de kinderen ook een stem. In blok 3 'We hebben oor voor elkaar' van de Vreedzame School (dat nu loopt) gaat het onder andere over meepraten en meebeslissen. En dat kun je uitstekend oefenen met praktische besluiten zoals 'hoe doen we de boom dit jaar'.

Kerstdiner Ook dit jaar hebben de kinderen een kerstdiner in de klas op donderdagavond 22 december. In de klas stellen de kinderen gezamenlijk een menu samen (weer een oefenmoment in vergaderen en besluitvorming!). Dat menu komt op de deur te hangen en iedereen kan zich inschrijven voor het leveren van een bijdrage. Voor de ouders is er een kerstdiner in de aula. Ook hiervoor leveren we gezamenlijk een bijdrage. Omdat we geen eten willen weggooien, gaan de hapjes voor het ouderkerstfeest ook op inschrijving.

Kerstviering Vrijdagochtend 23 december is de kerstviering in de aula. Omdat we er niet allemaal tegelijk inpassen hebben we twee vieringen.

Om 9.00 uur is de viering voor de groepen 1/2A, 3A, 4/5, 5, 7

Om 10.30 uur is de viering voor de groepen 1/2 B, 1/2 C, 3B, 4, 6, 8. Ouders zijn bij beide vieringen van harte welkom.

Thee met de directie over de Vreedzame School

We zijn in de groepen bezig met blok 3 'We hebben oor voor elkaar'. Tijdens de T met de D hebben we een 'les' met de ouders gedaan over dit thema. De VS-lessen staan iedere week op maandag of dinsdag op het lesrooster. Verderop in de week komen we er dan nog een keer op terug. Iedere les beginnen we met een binnenkomer, een korte warming up. Dat doen we om de aandacht te richten. Vreedzame School-lessen zijn vooral bedoeld om te oefenen. We praten niet over 'luisteren' maar we doen een luister-oefening. Vanochtend oefenden we met het onderwerp 'Gezichtspunt'. De kinderen leren in dit blok dat er verschillende perspectieven zijn. De opdracht aan de aanwezige ouders was: wissel in 2-tallen een Bron-ervaring uit waarin er sprake was van een verschillend gezichtspunt. Met de kinderen doen we dat in 2 x 1 minuut; maar dat was voor de (ongeoefende) ouders te kort. Na de uitwisseling vat de luisteraar het verhaal van de ander samen en geeft dat terug in de kring. Dan wordt ook meteen duidelijk waarom we de tijd in de klas beperken; 30 x 2 minuten betekent een heel uur luisteren. Dat is te lang om oor te hebben voor elkaar.

Een belangrijke regel bij deze opdracht is dat toelichtingen en argumenten niet nodig zijn. Verschillende gezichtspunten mogen naast elkaar bestaan, we hoeven elkaar niet te overtuigen.

Zoals ook in de klas sloten we de ontmoeting af met een afsluiter. De volgende Thee met de Directie (10 maart) gaat ook weer over de Vreedzame School.

Jullie ontvangen per e-mail ook de kletskaarten en de nieuwbrief VS over blok 3.

Huiswerkbeleid op de Bron

Regelmatig krijgen we vragen van ouders over huiswerk. We hebben hier goed over nagedacht in het team en daar een duidelijk beleid over geformuleerd:

 • In groep 8 krijgen de kinderen huiswerk. Dit is ter voorbereiding op het huiswerk van de middelbare school en bestaat vooral uit extra oefenen. Er zijn kinderen die hun weektaak zo snel af hebben dat ze nauwelijks huiswerk mee naar huis nemen. Dat is dan ook goed.
 • In de groepen 5-6 en 7 krijgen de kinderen huiswerk om te automatiseren. Denk aan de tafels bij rekenen en topografie bij aardrijkskunde. Het is handig als je de tafels kunt dromen: dat maakt dat je sneller kunt rekenen. Om de tafels snel en vlot uit je hoofd te leren moet je vaak kort oefenen. Dat kan ook heel goed thuis. Topografie leren is goed voor je algemene ontwikkeling, maar ook om te oefenen om dingen uit je hoofd te leren.
 • Boekbesprekingen, werkstukken en spreekbeurten bereiden de kinderen ook thuis voor. We vinden het heel goed als ouders daarbij helpen. Zo merken kinderen dat ouders betrokken zijn bij school en samen huiswerk maken is een leuke activiteit.
 • Het komt voor dat een kind meer tijd nodig heeft om iets onder de knie te krijgen dan gemiddeld. Dat kan ook een reden zijn om tijdelijk huiswerk mee te geven aan een kind. Bijvoorbeeld bij klok kijken. Als kinderen dit huiswerk meekrijgen is het altijd in overleg met ouders en zeker niet teveel: 20 tot 30 minuten maximaal.

 Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van huiswerk op de leerprestaties. En daaruit blijkt iedere keer opnieuw dat huiswerk op de basisschool weinig oplevert. Daarom hebben we op de Bron dit beleid.

Er is ook veel onderzoek gedaan naar het effect van dagelijks 20 minuten lezen. En iedere keer opnieuw blijkt dat dat HEEL VEEL oplevert voor kinderen. Het is goed voor hun woordenschat, voor hun spelling, omdat ze er sneller door leren lezen is het goed voor vakken als aardrijkskunde en geschiedenis waarbij je veel informatie tot je moet nemen. Lezen is goed voor de ontspanning en sommige kinderen vinden het ook nog leuk. Voor al die kinderen die er geen zin in hebben: het helpt als ouders samen met hun kind lezen. Om de beurt een bladzijde bijvoorbeeld. Stripboeken lezen vinden we ook prima.

Samen lezen, kijken naar educatieve programma's zoals het jeugdjournaal, Klokhuis, Willem Wever enzovoorts levert veel meer op dan huiswerk. Dat verzinnen we niet zelf. Het is wetenschappelijk onderzocht en bewezen: http://doc.utwente.nl/97303/1/oratieJanssensICUC.pdf

Sing@9

Het was een heerlijke muzikale vrijdag op school! Om 9 uur zong het ouderkoor tijdens de Thee met de Directie. Past prima in het thema 'We hebben oor voor elkaar'. Om 11 uur kwam meester Rachid om met de kinderen te zingen. Natuurlijk: kerstliedjes! Om 12.30 uur oefende het team met juf Marja voor het kerstgebeuren en om 14.00 uur oefende groep 8 een bijzonder lied voor tijdens de kerstviering.

Wil je ook je vrijdag energiek starten, zonder verdere verplichtingen? Sing@9 staat open voor alle ouders van de Bron en uit de buurt. Iedereen mag meedoen, met en zonder geoefende stem.

Schoolfoto's

De schoolfoto's staan al een tijdje op de website van www.schoolfotosonline.nl Als je de inlogcode bent vergeten kun je die per mail opvragen bij de fotograaf. Denk eraan: ze blijven niet eeuwig beschikbaar.

Woensdagmiddag Sport & Spel in de sportzaal van het Marnix

Iedere woensdagmiddag kun je van 13.30 uur tot 16.30 uur lekker sporten in het Marnix. Deelname is gratis en iedreeen kan er naar toe zonder je vooraf aan te melden. Van half 2 tot half 4 zijn er steeds verschillende thema's en sporten. Van half 4 tot half 5 is het tijd om te voetballen.

Ook op zaterdagmiddag kun je hier sporten: van 2 tot half 4.

Meidenclub op het van Beuningenplein

Woensdagmiddag van 2 tot 4 uur is er de meidenclub met allerlei creatieve activiteiten op het van Beuningenplein. Deelname gratis en plezier verzekerd!

 

 

 

Beste ouders en kinderen van de Bron, 

Hierbij de nieuwsbrief! Met foto's van het bezoek van Sint, een vooruitblik naar kerst, verslag van de Thee met de Directie, het huiswerkbeleid nader toegelicht en nog veel meer leuke en belangrijke berichten. 

Met vriendelijke groet namens het hele team, 
Riemke de Vries 

Foto's

Video's

Meer informatie