Nieuwsbrief 6.0

 • Gemaakt op: 23-1-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Heinis
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​En we zijn weer begonnen….

Na een heerlijke vakantie hebben we onze routines weer gevonden en kijken we uit naar de ochtenden dat het weer lichter wordt. Lessen worden afgewisseld met CITO-toetsen en de 10-minutengesprekken komen er weer aan.

Intekenlijsten 10-minutengesprekken en broertjes en zusjes

In de afgelopen jaren waren ouders met meer dan één kind op school gewend dat wij voor hen de 10-minuten inplanden. Dat is best een puzzel, maar lukte altijd. Alleen hebben we gemerkt dat die service niet als zodanig werd ervaren, want er werd nogal geswitcht en geruild.

Dus doen we het nu anders: maandag 23 januari hangen er intekenlijsten op de deur en je kunt zelf je gesprekken inplannen. Op donderdagmiddag 27 januari sluit de inschrijving. Ouders die dan zelf geen keuze hebben gemaakt krijgen van ons een uitnodiging met tijdstip. We kijken even of dit beter werkt.

Kleutersinfonietta

Op 27 januari mogen de kleuters naar het Concertgebouw. In de voorbereiding luisteren ze in de klas naar de mooie muziek. 'Doe je ogen maar dicht' zei juf Jet en de kinderen droomden mee op de muziek.  

Nieuw thema Vreedzame School

'We hebben hart voor elkaar'. In dit blok staan gevoelens centraal. We leren hoe je gevoelens met je lichaam toont zonder woorden te gebruiken. En hoe je gevoelens kunt benoemen, herkennen bij een ander, onderscheiden. Hoe kun je gevoelens zoals angst en  verdriet loslaten, hoe kun je een ander weer blij maken? Omgaan met boosheid komt aan bod en de kinderen mogen zelf een leuke middag verzorgen. Vorige week is een nieuwsbrief van de Vreedzame School over dit thema rondgemaild.

Nieuwe OuderKindAdviseur (OKA)

Annemiek Kef gaat een andere functie vervullen binnen het OuderKindTeam (OKT). Zij wordt vervangen door Elmer Louman. Zijn werktijden op de Bron zijn nog niet bekend. We berichten jullie daar zo snel mogelijk over.

Een OKA kan door ouders en school worden geraadpleegd bij opvoedings- en gedragsvragen. Ook kinderen kunnen bij de OKA terecht als ze ergens mee zitten. In het OKT zitten ook psychologen, de schoolarts en het maatschappelijk werk. Hun deskundigheid en hulp is gratis en voor iedereen toegankelijk. Elmer zal net als Annemiek op school aanwezig zijn voor spreekuur en gesprekken.

Regels voor de mobiele telefoon

Voor de duidelijkheid de regels rond mobieltjes op een rij:

 • Tussen 8.45 en 15.15 uur zijn de mobieltjes onzichtbaar en onhoorbaar.
 • Kinderen kunnen ze op eigen risico in de la leggen bij de leerkracht.
 • Ook tijdens pauzes en overblijf mogen mobieltjes niet worden gebruikt.
 • Als ze wel zichtbaar en/of hoorbaar zijn, moeten ze worden ingeleverd bij de leerkracht en worden ze de volgende dag na schooltijd teruggegeven.

Schooltuinen voor groep 6

We hebben een kalenderjaar, een schooljaar en ook een schooltuinjaar. Het schooltuinjaar loopt van voorjaar tot en met het najaar. In de winter worden de kinderen vast opgewarmd met een paar 'binnenlessen'. Vandaag is het seizoen van start gegaan met een binnenles van meester Jan.

De kinderen van groep 6 waren zeer geboeid.

Sportactiviteiten in de buurt

Op woensdagmiddag naar de sport- en spelinstuif van Sciandri in het Marnix. Of basketballen in de van Hogendorphal!

Parro, een nieuw (extra) communicatiesysteem voor ouders en leerkracht

We hebben jullie al per mail geïnformeerd over Parro, een whatsapp-achtige app voor korte, informele berichten tussen leerkracht en ouders. Het is een makkelijke manier om foto's te sturen van activiteiten in de klas, informatie te verstrekken over excursies en thema's. Komende week ontvangen jullie een uitnodiging van de leerkracht om je aan te sluiten. Je kunt de app alvast downloaden in de app- of google play-store. Geen smartphone? Geen probleem, je kunt parro-berichten ook bekijken via de mail.

Voorleesdagen

Komende week zijn de voorleesdagen. Een goed moment om gratis lid te worden van de bieb en een mooi voorleesboek samen uit te kiezen. De voorleesexpress houdt ook halt op de Bron: op woensdag 25 januari.

Kom 30 januari allemaal naar de Chocolademarkt op de Houtmankade

Liv uit groep 7 is samen met andere Chocogirls Poppy en Aaliyah een duurzame ondernemer. Zij verkopen eerlijke, heerlijke chocolade tijdens deze eenmalige markt. Dat willen wij niet missen!

De Choco girls is een activiteit van de Tondeldoos. Binnenkort start er een nieuw seizoen met opnieuw Heidi's atelier, typelessen, circus Kristal en in ieder geval ook Cheerleading voor de bovenbouw.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

Beste leerlingen en ouders van de Bron, 
Bijgaand de nieuwsbrief met speciale aandacht voor de intekenlijsten voor de 10-minutengesprekken. Wij wensen jullie veel leesplezier. 
Het team van de Bron

Foto's

Video's

Meer informatie