Nieuwsbrief 7

  • Gemaakt op: 4-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​

Uitslag MR-verkiezingen
Machiel van Gogh, vader van Thuc uit groep 1/2A is gekozen voor de Medezeggenschapsraad. De stemming via de digitale weg verliep nog wat moeizaam, maar gelukkig bood de papieren stembus uitkomst. 

Save the date: het ouderfeest komt er aan!
Op vrijdag 19 februari is er weer een ouderfeest op de Bron. Met DJ Gary, caipirinhas, een tombola en gezelligheid. En zonder kinderen! Boek nu alvast de oppas. Natuurlijk is er hulp nodig, een basisschool wordt niet vanzelf een swingpaleis. Je kunt je opgeven bij bron.or@askoscholen.nl om mee te helpen met aankleding van de zaal, bardienst enzovoorts.

Vreedzame School blok 4: we hebben hart voor elkaar
Tot de voorjaarsvakantie staan de lessen van de Vreedzame School in het teken van het thema ‘We hebben hart voor elkaar’. De leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf en zich inleven in de gevoelens van anderen.
Groep 1/2: in de lessen komen de basis-emoties aan de orde. Blij, verdrietig, bang en boos. We bespreken de emoties, beelden ze uit en bedenken voorbeelden van situaties waarin de emoties worden opgeroepen.
Groep 3/4: Thema’s in de lessen zijn het herkennen en benoemen van gevoelens, gevoelens overbrengen, omgaan met boosheid, samenspel en buitensluiten, lichaamstaal. 
Groep 5/6: de thema’s zijn hetzelfde als in groep 3/4, de vorm verschilt. Leerlingen werken met een lekker-in-je-vel-lijn en een gevoelsschriftje. Ze leren dat je een keus hebt als je boos bent, oefenen met het geven van feedback. 
In groep 7/8 komt het oefenen in assertief reageren erbij, ze oefenen met een ik-boodschap, leren persoonlijke grenzen aan te geven (stop hou op en handen thuis).
We zijn heel positief over het programma tot nu toe. De leerlingen vinden de lessen leuk en ze doen heel serieus mee. We merken dat de ‘vreedzame taal’ en de tekens die erbij horen, steeds meer diepgang krijgen. Werkvormen uit de vreedzame school passen we ook toe in andere lessen zoals bv snel een kring vormen, ‘Zoek iemand die…’, Mix & Ruil. Vraag er eens naar bij je kind, hij of zij kan je het beste vertellen wat we allemaal doen. 

Thee met de directie 19 februari: thema Vreedzame School
Op vrijdagochtend 19 februari verzorgen we een inleiding voor ouders over Vreedzaam. Daarna gaan we in kleine groepjes bij een klas op bezoek, die ons Vreedzaam in de praktijk laten zien. Om het logistiek goed te laten verlopen vragen we je hiervoor op te geven bij Riemke. 
Niet iedereen is in de gelegenheid om op vrijdagochtend vrij te nemen. We vinden het wel belangrijk dat jullie je op de hoogte kunnen stellen van de ins en outs van Vreedzame School. Laat het ons weten als we een avond moeten plannen over dit thema. Helaas kunnen we dan niet in de klas kijken, maar dat lossen we dan op met een filmpje. R.de.vries@as​koscholen.nl

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken en zelf plannen, je werk controleren, de kwaliteit beoordelen: het zijn vaardigheden die je moet oefenen. Bij de kleuters is het themaboekje daarvoor een aanzet en vanaf groep 3 de weektaak. Na de kerstvakantie is groep 3 hiermee gestart. De leerlingen krijgen een overzicht van opdrachten die ze tijdens één van de weektaakmomenten moeten uitvoeren. Ieder leerjaar bouwen we dat uit. Op de foto hiernaast de categoriën waarin leerlingen uit groep 4/5 hun werk indelen. In groep 5 kijken de leerlingen regelmatig hun eigen werk na. Als ze meer dan 4 fouten hebben vragen ze leerlingen die minder dan 4 fouten hebben om het hen uit te leggen. De leerlingen uit groep 6 leggen hun werk in een ja- of nee-bak: ja, ik beheers het lesdoel; nee, ik heb nog instructie nodig.

CITO-toetsweken
In januari nemen we de M(idden)-toetsen bij alle leerlingen af. Begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en technisch lezen staan op het programma. 

Aan het werk in het atelier
De kleuters aquarelleren, groep 3 maakte een stilleven met houtskool, groep 5 en 6 maakten een vervalsing, groep 7 en 8 knipten als Matisse. Voor de kerstvakantie zijn de atelierbezoeken aan Peter Smit gestart. Ook volgende week gaan er nog groepen naar het atelier. We sluiten af met een tentoonstelling in de school. Daarvoor ontvangen jullie nog een uitnodiging. 

Voorbereidingen voor volgend schooljaar
We starten deze periode met de voorbereidingen voor volgend schooljaar: begroting, formatie, klassenindeling. We bespreken dat in het team, met de MR en natuurlijk ook met ouders. Zodra de financiën voor volgend jaar duidelijk zijn, kunnen we jullie meer informatie geven.  


​Uitslag MR-verkiezingen, Het ouderfeest, Hart voor elkaar,  19 februari Thee met de directie, CITO-toetsweken en atelier.​

Foto's

Video's

Meer informatie