Nieuwsbrief 7.0

  • Gemaakt op: 7-3-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Heinis
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​Veel activiteiten rondom de Vreedzame School

Deze weken treffen we voorbereidingen voor de KinderWijkRaad en de mediatorentraining, starten we met een nieuw blok en daarmee nieuwe verantwoordelijkheden voor een goed leerklimaat op school.

Om te beginnen de Kinderwijkraad. Het is een uitvloeisel van de Vreedzame School en Vreedzame Wijk en heeft tot doel kinderen invloed te geven in hun leefomgeving. Van alle scholen uit de wijk (Catamaran, twee locaties van de Westerparkschool en de Bron) worden 4 vertegenwoordigers uit groep 7 en 8 afgevaardigd naar de Kinderwijkraad. Deze 16 kinderen gaan dan met elkaar drie keer op donderdag in de Staatsliedenbuurt vergaderen.

Op alle scholen in de Staatsliedenbuurt hebben de kinderen nagedacht over "Hoe ziet een Vreedzaam van Beuningenplein eruit? In de Vreedzame Kinderraad gaan de kinderen plannen bedenken hoe ze het plein Vreedzamer kunnen maken. De vergaderingen vinden plaats op de verschillende scholen in de buurt. Kinderen die graag deel willen nemen aan deze raad, maken dat in een les kenbaar door zich kandidaat te stellen. Zij maken een verkiezingsposter en de leerlingen uit groep 7 en 8 stemmen wie zij als afgevaardigde naar de kinderwijkraad sturen.

Ouders worden uitgenodigd om ook hun visie op een vreedzaam van Beuningenplein te delen. Jullie kinderen spelen daar (of juist niet) en jullie merken ook dat het soms op een hele prettige manier gaat, maar soms ook echt beter kan. Hoe ziet een Vreedzaam van Beuningenplein er voor jullie uit? Laat je je kind daar met een gerust hart spelen? Zou je graag dingen willen veranderen? Heb je ideeën hoe we dat kunnen realiseren?

We nodigen jullie graag uit voor een brainstorm op 9 maart om 19 uur. Je hoeft je vooraf niet aan te melden. We ronden de avond om 21.00 uur af.

We gaan ook starten met het opleiden van kindermediatoren. Bij de Vreedzme School leren de kinderen met behulp van een stappenplan, conflicten zelf op te lossen ('praat het uit'). Komen ze er niet uit dan gaan ze naar de leerkracht. Door mediatoren op te leiden creëren we een nieuwe kans om kinderen zelf ruzies op te lossen, met behulp van een leeftijdsgenoot. Mocht dat opok niet lukken, dan is er natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om een volwassene in te schakelen. Scholen die al langer werken met mediatoren hebben hele positieve ervaringen.

Deze kindermediatoren houden zich bezig met het helpen oplossen van conflicten tussen leerlingen binnen school. De mediatoren rouleren: elke dag hebben twee andere kinderen 'dienst'. We zijn op zoek naar vijf leerlingen uit groep 6 en 7 en twee leerlingen uit groep 8. De kinderen krijgen drie keer op maandagmiddag een training. Kinderen die mediator willen worden schrijven een sollicitatiebrief. De sollicitatiecommissie bestaat uit leerkrachten.

Het enthousiasme voor zowel de KinderWijkRaad als voor de mediatorentraining is erg groot. De leerlingen willen verantwoordelijkheid dragen en er valt dus echt wat te kiezen.

Blok 5 'iedereen draagt een steentje bij' start binnenkort. Vooruitlopend op dit blok hebben we taken beschreven voor een opgeruimde scholen, naast de taken in de klas.

Tijdens de Thee met de Directie op 10 maart kunnen jullie meer zien en leren over de mediatoren en blok 5.

Carnaval

Op dinsdagmiddag veranderde de Bron in een confetti en serpentineparadijs tijdens het Carnavalsfeest. Het was voor sommige kinderen wel wennen, zo'n zuidelijke traditie die Noord Holland in werd getrokken. Maar al snel bleek dat springen, dansen en hossen op muziek, kinderen heel gemakkelijk afgaat, Voor diegenen die de herrie niet prettig vonden, waren er rustige activiteiten in een klaslokaal op iedere verdieping. Daar kon je spelletjes doen met balonnen of lekker rustig een kleurplaat maken. Ondertussen gingen de anderen dan verder met de polonaise door de trappenhuizen. Overigens was dat een vaardigheid die wat meer oefening vraagt. Pas tegen het einde kreeg de slinger een redelijke omvang.

Vasten

Op de woensdag na Carnaval halen katholieken in de kerk een askruisje en begint voor hen de vastentijd. Wij lieten het kruisje achterwege, maar in de aula hadden we een filosofisch gesprek met groep 4 tot en met 8 over het thema 'genoeg'. Wanneer heb je genoeg te eten, wanneer is een opstel lang genoeg en wanneer heb je genoeg tijd besteed aan computerspelletjes? Genoeg bleek natuurlijk betrekkelijk. Vasten gaat over matiging in het materiële, zodat je meer tijd en aandacht hebt voor het immateriële of spirituele. Het gesprek eindigde met de vraag: wat zou je meer kunnen doen, als je iets anders minder doet. Bv meer thuis helpen en minder op de computer. Of minder snoepen en meer….

Designathlon

Op woensdag deden 6 kinderen uit groep 6, 7 en 8 mee aan een kinder-denktank over afvalscheiding en afvalvermindering op school. Mila, Finn, Baris, Liv, Tessa en Chenoa ontwierpen gezamenlijk een machine voor recycling voor de school en de buurt. Met dat laatste onderscheidden ze zich van andere scholen: het afval ging naar de Bron, waar er mooie nieuwe dingen van konden worden gemaakt.

 Het Designathlon werd gesponsord door de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat. Deze organisaties hoopten ideeën op te halen bij kinderen en natuurlijk ook dat de leerlingen die meededen, afvalscheiding gaan promoten op school en thuis.

Overigens scheiden wij papier, glas en batterijen van de rest van ons afval. Alleen met plastic zitten we nog in onze maag. Maar daar kunnen onze ontwerpers vast een oplossing voor verzinnen.

Thee met de directie 10 maart

Het thema voor aanstaande vrijdag in de Vreedzame School: mediatoren en 'je steentje bijdragen'. Aanvang 9 uur in het kleuterlokaal.

Handige vrijwilliger

We hebben een hele mooi IKEA-stellingkast aangeschaft voor in het trappenhuis en zijn op zoek naar 2 of meer ouders die hem voor ons in elkaar willen zetten en aan de muur verankeren. Het is een behoorlijke kast. Wij schatten in dat het 2 of 3 dagdelen tijd kost. Wie o wie is dol op de handleidingen van IKEA en helpt ons?

Pruikenparade

In groep 6 behandelen we de 'Tijd van pruiken en revoluties', de 18e eeuw. In de 18 e eeuw werd nog geloofd dat de koning zijn macht van God gekregen had. Dit zorgde ervoor dat de koning een voorbeeld was voor vele mannen in dit tijdvak. Ze droegen dezelfde kleren als Lodewijk XIV. Ook droegen ze, net als de koning een pruik. Lodewijk XIV droeg zijn pruik waarschijnlijk omdat hij kaal was.

In de les beeldende vorming hebben de leerlingen pruiken van deze tijd ontworpen en gemaakt. Een aantal daarvan hangen in het trappenhuis voor iedereen tentoongesteld.

Koffie-themaochtend 22 maart

Het thema is Opvoedstijlen: hoe voed jij je kind(eren) op? Laat jij je kind meepraten en meebeslissen in huis, overleg je met je kind en/of vind je het belangrijk dat je kind doet wat jij zegt: 'Zo is het! En niet anders!' (wat soms ook heel helder en duidelijk kan zijn!)

Kortom er zijn vele manieren (stijlen) die men hanteert als ouders. In deze interactieve bijeenkomst willen we graag met jullie van gedachten wisselen over de overeenkomsten en verschillen in Opvoedstijlen. Ouders krijgen informatie over de opvoedingsstijlen die er zijn, en over democratisch opvoeden, wat ook binnen de Vreedzame school/wijk één van de uitgangspunten is.

 Elmer Louman (OKA) en Marlijn van Duijn (OCM) organiseren deze ochtend. Aanvang 9 uur in het kleuterlokaal.

Gevonden voorwerpen  Na een opruimactie in de hele school stroomt de mand met gevonden voorwerpen over. Kijk even in de bak of er iets van je kind(eren) tussen ligt.

Vrijdag 31 maart: OUDERFEEST!!!

 Met in ieder geval * muziek van DJ's Pien & Dien * caipirinha-bar door Sergio en Gezeli !! Dus schrijf de datum op de koelkast en regel snel de oppas!

 We zoeken nog een paar lekkere (muzikale) live acts. Weet je nog een leuke live act, wil je meedenken over het programma, meehelpen met de aankleding etc.? Geef dan een seintje aan de Ouderraad: bron.or@askoscholen.nl

 Tombola - prijzen gezocht

 Vast onderdeel van de Ouderfeesten op de Bron is de tombola, als speelse manier om de kosten te dekken. Als we geld overhouden gaat dat trouwens (net als vorig jaar) naar de Stichting Muziek op School!

 Vorig jaar was er van alles te winnen, van zelfgemaakte jam tot kaartjes voor een dansvoorstelling, van prachtige boeken tot een introductieles klimmen. Voor het komende feest zijn de eerste mooie prijzen al binnen, maar hoe meer hoe leuker natuurlijk. Dus kun je ook iets aanbieden, stuur dan een mailtje naar de Ouderraad bron.or@askoscholen.nl

Parro, een nieuw (extra) communicatiesysteem voor ouders en leerkracht

De leerkrachten hebben jullie al per mail geïnformeerd over Parro, een whatsapp-achtige app voor korte, informele berichten tussen leerkracht en ouders. Het is een makkelijke manier om foto's te sturen van activiteiten in de klas, informatie te verstrekken over excursies en thema's. We denken dat het ook fijn is om schoolberichten op een eigen kanaal binnen te laten komen. Veel ouders hebben zich al aangesloten, maar nog niet iedereen. Komende week ontvangen jullie opnieuw een uitnodiging van de leerkracht om je aan te sluiten. Je kunt de app alvast downloaden in de app- of google play-store. Geen smartphone? Geen probleem, je kunt parro-berichten ook bekijken via de mail.

 

 

​​​Beste ouders en kinderen, 

In de nieuwsbrief onder andere informatie over de KinderWijkRaad, leerlingmediatoren, een ouderbijeenkomst op het van Beuningenplein, Carnaval, een Pruikenparade en Designathlon. Meer nieuws ook over de koffieochtend op 22 maart en het ouderfeest op vrijdag 31 maart. 

Veel leesplezier!

Foto's

Video's

Meer informatie