Nieuwsbrief 8

  • Gemaakt op: 25-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​​​​Afscheid Petra als oudercontactmedewerker
Na ruim 6 jaar gaat Petra veranderen van werkplek. Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Met een grootse knal en een leuke band neemt ze swingend afscheid tijdens het ouderfeest. De laatste koffieochtend zal zijn op 24 februari. 

De nieuwe oudercontactmedewerker op de Bron is Marlijn van Duijn. Zij werkt tot nu toe op de Westerparkschool en is dus al bekend met de buurt. In de komende weken komt zij voor de overdracht af en toe al naar de Bron.

Evaluatie van de kerstviering en vooruitkijken naar Pasen
Op maandag 1 februari om 9 uur starten we met de voorbereidingen voor Pasen. Ouders die mee willen denken over hoe we Pasen gaan vieren zijn van harte welkom. Wil je nog iets meegeven naar aanleiding van vorig jaar of de kerstviering van afgelopen december, dan kun je dat ook per mail melden: r.de.vries@askoscholen.nl 

Ouderbijeenkomst Verkeersmethode Woensdag 17 februari van 9.00 – 10.00 uur
Tussen School en Thuis is een nieuwe verkeersmethode waarbij de specifieke verkeerssituatie rondom de school centraal staat. Doel van de methode is leerlingen bewuster en met meer inzicht te laten deelnemen aan het verkeer. Samen met de leerlingen van de Bron zijn de verkeersknelpunten rondom de school in kaart gebracht en gefotografeerd. Vervolgens zijn hier digitale verkeerslessen van gemaakt. We gebruiken deze nieuwe lessen vanaf groep 5.
Tijdens deze ouderbijeenkomst laat een medewerker van Tussen School en Thuis het lesmateriaal zien. Daarnaast wordt tijdens deze bijeenkomst gesproken wat je als ouder kunt doen om je kind op een veilige manier door het drukke Amsterdamse verkeer te begeleiden. Er wordt gediscussieerd over vragen als; Wanneer laat ik mijn kind zelfstandig naar school gaan? Hoe leer ik mijn kind veilig door het verkeer te gaan? Moet ik voor mijn kind uit fietsen, of juist er achter blijven? Verder is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen. 
Tevens wordt er een korte film vertoond over de ontwikkeling van kinderen in het verkeer. Kortom, een interessante bijeenkomst voor alle ouders die verkeersveiligheid van hun kinderen hoog in het vaandel hebben staan! Deze bijeenkomst is geschikt voor álle ouders van de Bron. 

Thee met de directie 19 februari: thema Vreedzame School
Op vrijdagochtend 19 februari verzorgen we een inleiding voor ouders over Vreedzaam. Daarna gaan we in kleine groepjes bij een klas op bezoek, die ons Vreedzaam in de praktijk laten zien. Om het logistiek goed te laten verlopen vragen we je hiervoor op te geven bij Riemke. 
Niet iedereen is in de gelegenheid om op vrijdagochtend vrij te nemen. We vinden het wel belangrijk dat jullie je op de hoogte kunnen stellen van de ins en outs van Vreedzame School. Laat het ons weten als we een avond moeten plannen over dit thema. Helaas kunnen we dan niet in de klas kijken, maar dat lossen we dan op met een filmpje. R.de.vries@askoscholen.nl

Gezocht: gitaren
Tijdens het kerstdiner hebben we bezoek gehad van Syrische muzikanten die zijn opgevangen in het asielzoekerscentrum in de Havenstraat. Van het geld dat we tijdens die avond hebben ingezameld wordt een Ud gekocht.
Er zijn in de Havenstraat veel vluchtelingen die graag een instrument willen leren bespelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de helende werking van musiceren. Vrijwillige muziekdocenten zijn er al, maar het ontbreekt nog aan gitaren. Hebben jullie thuis nog een gitaar staan die je niet meer gebruikt? Breng hem mee naar school dan kunnen wij er voor zorgen dat hij weer bespeeld wordt.


​Afscheid Petra, Evaluatie en voorbereiding Pasen, Ouderbijeenkomst Verkeersmethode, Thee met de directie en gitaren gezocht.​

Foto's

Video's

Meer informatie