Gesprekken met de leerkracht

​​​Er zijn drie vaste momenten in het jaar waarin we een afspraak plannen tussen ouders en leerkracht. Dit zijn de 10-minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken geven we een toelichting op de ontwikkeling van uw kind, vertellen onze observaties en er is tijd voor het stellen van verhelderende vragen. Vanaf groep 6 is de leerling bij het 10-minutengesprek aanwezig. In groep 7 voeren we het gesprek met de leerling en zijn de ouders erbij. Zo bouwen we aan de zelfstandigheid en bevestigen we dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun ontwikkeling. 

Op ieder ander moment dat het welzijn en de ontwikkeling van de leerling daar aanleiding toe geeft, plannen we een extra gesprek. Als u zelf behoefte heeft aan overleg kunt u na schooltijd contact leggen met de leerkracht om een afspraak te plannen. ’s Ochtends is daarvoor minder geschikt omdat de kinderen dan aandacht vragen. ​