Rapporten

Met het  rapport informeren we u over hoe het op school gaat met uw kind(eren). Het is een verzameling van de opbrengsten van het onderwijs van uw kind op de Bron. Het geeft weer tot hoever uw kind is gekomen, wat we van hem of haar hebben gezien en wat belangrijk is voor het komende half jaar.  In het rapport is ook ruimte voor zelfreflectie van uw kind. Belangrijk, omdat uw kind daardoor zelf verantwoordelijkheid kan dragen voor het eigen leerproces.
Het rapport bestaat uit 5 delen:
  • Een beoordeling van de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding.
  • De resultaten op de lesstof die in de afgelopen periode aan de orde is geweest.
  • Een reflectie van uw kind op de voorbije periode 
  • De CITO-grafiek 
  • Een reflectie van ouder en kind: wat valt u op aan het rapport? Waar bent u trots op?