Halen en brengen

De schooldeuren gaan elke dag om 8.30 uur open. Om 8.45 uur beginnen de lessen. Ouders zijn ​welkom om een kwartiertje in de groep te blijven bij hun kind, iets door te geven of een vraag te stellen aan de leerkracht. De kinderen van groep 3 t/m 8 worden tussen de middag en aan het einde van de schooldag door hun ouders opgewacht op het plein. De kinderen van groep 1/2 worden door hun ouders opgehaald uit de groep. Om drukte bij de hoofdingang te beperken maken de ouders van de kinderen uit groep 1/2 gebruik van de zijdeur links van de hoofdingang, bij het gele hek. Als u eerder in de school aanwezig bent, wordt u gevraagd te wachten in de ouderhal totdat de klasdeuren open gaan. Zo kunnen de leerkrachten de lessen rustig afronden.