Keybordles en pianoles

Op de Bron krijgen alle kinderen wekelijks muziekles van een vakleerkracht muziek.
In groep 6 krijgt ieder kind per week keyboardles van een vakdocent. Zo leren de kinderen noten lezen en een instrument bespelen. 
Na schooltijd kunnen kinderen pianoles krijgen van Renate Jörg. Zij geeft les op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
 
Stichting Muziek op School
Aan onze school is een bijzondere stichting verbonden ‘Muziek op school’. De stichting maakt het mogelijk dat kinderen hun muzikale talent kunnen ontwikkelen, ook als daar van huis uit geen geld voor is. Een aantal kinderen met bijzonder muzikaal talent krijgt wekelijks pianoles. De Stichting Muziek op School is altijd op zoek naar donateurs. U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL63 INGB 0004 1060 60, ten name van Stichting Muziek op School, Alkmaar. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze bijdragen fiscaal aftrekbaar.
 
Klik hier voor Meer informatie over de stichting Muziek op school .
Klik hier voor meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid van uw donatie.
Klik hier voor het jaarverslag van de stichting.