Ouderbijdrage

​​​​​Aan alle ouders wordt een financiële bijdrage gevraagd. De school gebruikt dit geld om activiteiten te ​betalen die niet door het rijk en/of het stadsdeel gesubsidieerd worden. Hieronder vallen: openingsfeest, Suikerfeest, Sinterklaas (cadeaus, Sint en Pieten), Kerstmis (versiering, bomen, viering), Pasen (ontbijt, viering), groepsuitjes (Artis, musea, zwembad, etc.), sport- en speldag (huur sportmateriaal, limonade), schoolreisje en afscheidsfeest groep 8. De ouderbijdrage is € 50 per leerling, bij meerdere kinderen uit één gezin betaalt u voor de volgende kinderen € 45 per kind. U wordt verzocht de ouderbijdrage overmaken op banknummer IBAN NL53 INGB 0668297832 ten name van De Bron onder vermelding van de naam van uw (oudste) kind.