Schoolfeest voor de ouders

De Bron vindt betrokkenheid van ouders bij de school van hun kinderen erg belangrijk. Om de ouders
met elkaar in contact te brengen, worden verschillende activiteiten georganiseerd. Een van die
activiteiten is het jaarlijkse schoolfeest voor en door ouders. De coördinatie is in handen van de
Ouderraad (OR). De datum van het ouderfeest wordt bekendgemaakt via de nieuwsbrief. Het feest duurt van 20.00 – 24.00 uur. Er zijn hapjes en drankjes en een echte DJ verzorgt de muziek. Ouders kunnen helpen versieren, hapjes klaarmaken, bardienst of deurdienst draaien en helpen met opruimen. Komt u dit jaar ook swingen?