Schooltandarts

Voor kinderen die (nog) niet naar een eigen tandarts gaan, is het mogelijk om twee keer per jaar op
school gecontroleerd en behandeld te worden door een schooltandarts van Jeugdtandverzorging
Amsterdam. Ouders kunnen hun kind hiervoor aanmelden via een inschrijfformulier. Dit formulier
wordt elk jaar op school uitgereikt. Als behandeling op school niet mogelijk is, kan uw kind terecht bij
een van de behandelcentra van Jeugdtandverzorging Amsterdam of op een consultatiebureau van de
GGD. De vergoeding loopt via uw ziektekostenverzekering.