Toneelavonden groep 2-7

Ieder jaar organiseert De Bron voor de ouders van de kinderen van groep 2 t/m 7 een toneelavond.
Iedere groep levert een bijdrage. Er wordt een toneelstukje voorgedragen, een lied gezongen of een
dans opgevoerd. Omdat niet alle ouders tegelijk in de aula kunnen, worden de groepen in tweeën
gedeeld. De ene avond speelt de ene helft van een groep en komen de ouders van die kinderen, de
volgende avond komt de andere helft aan de beurt. Natuurlijk houden we rekening met broertjes en
zusjes. Zij spelen op dezelfde avond. Dit jaar zijn de toneelavonden op 12 en 14 april 2016. 


​​