Voor- en Vroegschoolse Educatie

​​​In De Bron is een voorschool van IJsterk (Peuterspeelzaal De Bron 1 en 2) gevestigd. Op de voorschool en in groep 1/2 (vroegschool) wordt een speciaal VVE-programma aangeboden. Dit is een programma voor kinderen van 2½ tot 6 jaar dat samen met de basisschool wordt uitgevoerd. Er wordt gewerkt met ‘Kaleidoscoop’ (voorschool), ‘Ik en Ko’ (groep 1/2) en ‘Kijk!’ (voorschool en groep 1/2). Zo wordt gezorgd voor een doorgaande lijn van de voorschool tot groep 3. Op een voorschool werken twee leidsters, waardoor kinderen meer aandacht krijgen en extra gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. De gemeente Amsterdam bepaalt het toelatingsbeleid voor de voorschool. De gemeente kan een indicatie toekennen die samenhangt met de taalontwikkeling van een kind. Kinderen met een indicatie komen vier dagdelen per week naar de voorschool, kinderen zonder indicatie komen 2 dagdelen per week. Ouders betalen een ouderbijdrage die wordt vastgesteld op basis van het gezinsinkomen. Inschrijven bij de voorschool kan vanaf de leeftijd van 1 jaar. Kinderen worden geplaatst vanaf de leeftijd van 2½ jaar. ​