Advies Voortgezet Onderwijs

​​​​​Na de kerstvakantie, in januari 2016, volgt het definitieve advies van de leerkracht in een gesprek met de ouders. Dit advies is bindend, de Cito Eindtoets Basisonderwijs heeft hierop geen invloed meer. De score op de Cito Eindtoets Basisonderwijs wordt apart gewogen. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt is om de leerling op die vorm van voortgezet onderwijs te plaatsen waar zijn/haar mogelijkheden het best tot hun recht komen.​​​