Cito

​​Het Cito LOVS is een volgsysteem voor groep 2 t/m 8. Wat veel mensen ‘de Cito’ noemen, bestaat uit meerdere toetsen. Voor groep 2 t/m 6 zijn er twee keer per jaar toetsen om de vorderingen van de kinderen te meten. De Cito Eindtoets Basisonderwijs in groep 8 tenslotte is een laatste meting. ​De Citotoetsen geven de school inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs. Met die informatie kan de leerkracht het lesprogramma bijstellen en kinderen meer of minder werk geven. Op de Bron toetsen we kinderen vanaf groep 2. ​