School

​​​​In 2015 zijn er 252 leerlingen op de Bron, verdeeld over twaalf groepen. Er zijn vier kleutergroepen en acht groepen in de midden- en bovenbouw.
Verreweg de meeste kinderen komen in de ochtend lopend naar school. 

Wij hebben een na-schools activiteitenprogramma met sport, dans, creatieve workshops, Arabische les en pianoles. 
​. 

De onderwijsresultaten van onze leerlingen zijn goed en onze leerlingen zijn trots op hun school. De uitslag van het onderzoek naar leerlingtevredenheid van de groepen 6 tot en met 8 kunnen we binnenkort publiceren. ​