Leerlingvolgsysteem

​​​​We zijn als team verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. De groepsleerkracht neemt daar het voortouw in. Er is een overdracht tussen de oude en nieuwe juf of meester en aan het begin van het schooljaar is er regelmatig overleg. De ontwikkeling van uw kind houden we bij in een leerlingvolgsysteem. Hierin worden de toetsresultaten opgeslagen en de CITO-scores. 

Regelmatig maakt uw kind toetsen waarmee de leerkracht en de leerling inzicht krijgen of de lesstof is begrepen en kan worden toegepast. Vanaf groep 2 nemen we daarnaast twee keer per jaar de CITO-toetsen af. Deze toetsen hebben een landelijke normering en geven inzicht in de capaciteiten van uw kind. 
Twee keer per jaar ontvangt u een uitgebreid rapport waarin u kunt lezen hoe het met uw kind gaat op school. Wij doen verslag van de sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding van uw kind. De leerkracht beoordeelt de resultaten op de lesstof  van de afgelopen periode. Uw kind reflecteert op het afgelopen half jaar. De CITO-grafiek zit ook in het rapport.