Oudertevredenheid

​​Iedere twee jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek. In 2015 beoordeelden de ouders onze school met een score van 3+ op een 4-puntsschaal.  De vragenlijst bestaat uit 51 vragen verdeeld over 6 domeinen:

Onderwijsleerproces

  • Leefklimaat in de groep: 3,5* (4-puntenschaal)
  • Leerklimaat in de groep:  3,5
  • Afstemming: 3,5
  • Leerstofaanbod: 3,5
  • Onderwijstijd: 3,6

Planmatige ondersteuning
Leerlingenondersteuning: 3,2

Schoolcultuur
Leefklimaat op school: 3,3

Samenwerking met ouders
Cultuur: 3,4
Informeren: 3,4

Organisatie/management:
Personeel:3,4 
 Huisvesting en voorzieningen:3,2

Imago:
Presentatie:3,5
Resulaten onderwijs:​3, 4​