Zelfevaluatie

​​​In 2013 zijn we gestart met een schoolontwikkelingsplan omdat we ons onderwijs en onze pedagogische aanpak onder de loep wilden nemen. Na 3 jaar planmatig verbeteren en evalueren hebben we dit proces in december 2015 afgesloten met een externe audit. We hebben onze doelen met glans gehaald. 

In het schoolplan 2015-2016 hebben we nieuwe ambities geformuleerd voor onze school. Ambities op integratie van vakken, onderzoekend onderwijs, 21e eeuwse vaardigheden, sociale competenties. Jaarlijks evalueren we de voortgang van deze doelen. 
Het schoolplan ​De Bron 2015-2019.pdf kunt u hier downloaden.