Kwaliteit

​​​​Vanzelfsprekend hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van ons pedagogisch klimaat en ons onderwijs. In 2014 heeft de onderwijsinspectie onze school beoordeeld en het predicaat basistoezicht* toegekend. Dat wil zeggen dat de inspectie er vertrouwen in heeft dat wij onze opbrengsten en ons handelen systematisch evalueren en continu op zoek zijn naar verbetering. U kunt het inspectierapport hier inzien. 

Het ASKO Bestuur volgt de kwaliteit van haar scholen ook nauwgezet. Jaarlijks bezoekt het Co​llege van Bestuur onze school en gaat met de directeur en het MT in gesprek over de kwaliteit en ontwikkelingen van de school.

*de inspectie kent basistoezicht, aangepast toezicht zwakke kwaliteit en aangepast toezicht zeer zwakke kwaliteit