Aanbod middenbouw

​​​In de groepen 3 en 4 ligt de nadruk op het vlot leren lezen en schrijven. Iedere dag is er rekenles. De kinderen gaan twee keer per dag buiten spelen. Gymnastiek wordt gegeven door een vakdocent in de van Hogendorphal. Daar lopen we onder begeleiding van de leerkracht naar toe. De groepen gymmen twee keer per week een uur. 

Vanaf groep 3 komt de vakleerkracht muziek wekelijks in de groepen om met de kinderen te zingen en te musiceren. 

In groep 5 starten we met geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. De  methode die we gebruiken leert de kinderen zelf onderzoek te doen, te ontdekken en presentaties te maken. 
Ook studievaardigheden komt er in de loop van het jaar als vak bij: informatie uit tabellen halen, kaart lezen enzovoorts.